Honest

Shawn Mendes

Hey, how’s it going?
Hey , nasıl gidiyor?
Can you meet me down on Adelaide Street?
Benimle aşağıdaki Adelaide Caddesi’nde buluşabilir misin?
Can you talk for a moment?
Bir dakika konuşabilir misin?
There’s no way to say this that easily
Bunu söylemenin kolay bir yolu yok
And everything I said, I swear I meant it
Ve söylediğim her şey, yemin ederim demek istediğim
I need to tell you that this isn’t your fault
Sana söylemem gerek, bu senin hatan değil
And I know that I’ll probably regret it
Ve biliyorum muhtemelen pişman olacağım
And it kills me cause the worst part of all
Ve bu beni öldürüyor çünkü en kötü kısım

Is that I hate to hurt you
Seni incitmekten nefret ediyorum
But I got to be honest
Ama dürüst olmam gerekirse
I can’t give you what you need, oh
Sana ihtiyacın olan şeyi veremem, oh
You deserve more than I can promise
Sana söz verdiğimden daha fazlasını hak ediyorsun
And I’m just tryna, I’m just tryna
Ve ben sadece deniyorum, ben sadece deniyorum
Baby, I’m just tryna be honest, yeah
Bebeğim , ben sadece dürüst olmayı deniyorum,evet
I’m tryna be honest with ya
Sana karşı dürüst olmayı deniyorum
You know that I’m sorry
Biliyorsun, üzgünüm
But I’m tryna be honest with ya
Ama sana karşı dürüst olmayı deniyorum

Hey, can you listen?
Hey, dinleyebilir misin?
I swear to God to you, there’s nobody else
Tanrıya yemin ederi ki, başka biri yok
You’re gonna say that I’m lying
Yalan söylediğimi söylüyorsun
When I tell you every feeling I felt
Sana hissettiğim tüm duyguların
Was honest and sincere in that you were different
Dürüstlük ve samimiyet olduğunu ve senin farklı olduğunu söylediğimde
And when we kissed I felt like that kid in love, yeah
Ve öpüştüğümüz zaman aşık bir çocuk gibi hissettim
And I know that I’ll probably regret it
Ve biliyorum muhtemelen pişman olacağım
I might wish I never said this at all
Tüm bunları hiç söylememiş olmayı dilerdim

Oh I hate to hurt you
Oh seni incitmekten nefret ediyorum
But I got to be honest
Ama dürüst olmam gerekirse
I can’t give you what you need, oh
Sana ihtiyacın olan şeyi veremem
You deserve more than I can promise
Sana söz verdiğimden daha fazlasını hak ediyorsun
And I’m just tryna, I’m just tryna
Ve ben sadece deniyorum, ben sadece deniyorum
Baby, I’m just tryna be honest, yeah
Bebeğim, ben sadece dürüst olmayı deniyorum, evet
I’m tryna be honest with ya
Sana karşı dürüst olmayı deniyorum
You know that I’m sorry
Biliyorsun, üzgünüm
But I’m tryna be honest with ya
Ama sana karşı dürüst olmayı deniyorum

Oh, oh, oh
I don’t wanna see you cry
Ağladığını görmek istemiyorum
Oh, oh, oh
Swear that I don’t wanna see you cry
Yemin ederim , ağladığını görmek istemiyorum

‘Cause I hate to hurt you
Çünkü seni incitmekten nefret ediyorum
But I got to be honest
Ama dürüst olmam gerekirse
I can’t give you what you need, oh
Sana ihtiyacın olan şeyi veremem
You deserve more than I can promise
Sana söz verdiğimden daha fazlasını hak ediyorsun
And I’m just tryna, I’m just tryna
Ve ben sadece deniyorum, ben sadece deniyorum
Baby I’m just tryna be honest
Bebeğim ben sadece dürüst olmayı deniyorum
I hate to hurt you
Seni incitmekten nefret ediyorum
But I got to be honest
Ama dürüst olmam gerekirse
I can’t give you what you need, oh
Sana ihtiyacın olan şeyi veremem
You deserve more than I can promise
Sama söz verdiğimden daha fazlasını hak ediyorsun
And I’m just tryna, I’m just tryna
Ve ben sadece deniyorum, ben sadece deniyorum
Baby I’m just tryna be honest
Bebeğim ben sadece dürüst olmayı deniyorum