The Weight

Shawn Mendes

I want to go back, forget that it’s over
Geri dönmek ve bunun bittiğini unutmak istiyorum
Paint it in black, when you left me alone
Beni yalnız bıraktığın zamanı siyaha boyamak istiyorum
I never knew, she was sleeping next door with the kid I grew up with
Asla bilemezdim, onun birlikte büyüdüğüm çocuğun yanında uyuduğunu
And I can’t go back to her anymore, no
Ve artık ona geri dönemem , hayır

You tell me you were happier with him, but you want me to stay
Bana onunla mutlu olduğunu söylüyorsun ama benim kalmamı istiyorsun
And you tell me that you needed time but you push me away
Ve bana zamana ihtiyacın olduğunu söylüyorsun , beni kenara itiyorsun
And when you try to take me back, my heavy heart just breaks
Ve beni tekrar kazanmaya çalıştığında , ağır kalbim sadece kırılmış olacak
No I can’t lift the weight
Hayır bu yükü kaldıramam

Put you in the past, try to forget you cause it’s over
Seni geçmişe koyup unutmaya çalışıyorum çünkü bu bitti
And every time you ask I’ll pretend I’m okay
Ve sorduğun her zaman iyiymiş gibi davrandım
You’re inside my head in the middle of the night
Gecenin yarısında kafamın içinde sen varsın
When I don’t feel right, I dream I can hold you
İyi hissetmediğimde, seni rüyalarımda tutabiliyorum
And I can’t go back to you anymore, yeah, yeah
Ve artık sana geri dönemem , evet ,evet

You tell me you were happier with him, but you want me to stay
Bana onunla mutlu olduğunu söylüyorsun ama benim kalmamı istiyorsun
And you tell me that you needed time but you push me away
Ve bana zamana ihtiyacın olduğunu söylüyorsun , beni kenara itiyorsun
And when you try to take me back, my heavy heart just breaks
Ve beni tekrar kazanmaya çalıştığında, ağır kalbim sadece kırılmış olacak
But, I can’t lift the weight, and I can’t lift the weight
Ama , bu yükü kaldıramam , ve bu yükü kaldıramam

And I can’t lift the weight, no I can’t lift the weight
Ve bu yükü kaldıramam , hayır bu yükü kaldıramam
Yeah, you stand on my shoulders and my heart just breaks
Evet, omuzlarımda duruyorsun ve kalbim sadece kırılıyor
And I can’t lift the weight, no I can’t lift the weight
Ve bu yükü kaldıramam, hayır bu yükü kaldıramam
Yeah, you stand on my shoulders and my heart just breaks
Evet , omuzlarımda duruyorsun ve kalbim sadece kırılıyor
And I can’t lift the weight, no I can’t lift the weight
Ve bu yükü kaldıramam, hayır bu yükü kaldıramam
Yeah, you lower your standards and I raise the stakes
Evet, standartlarını düşürüyorsun ve ben tehlikeleri büyütüyorum
And I can’t lift the weight, no I can’t lift the weight
Ve bu yükü kaldıramam, hayır bu yükü kaldıramam

You tell me you were happier with him but you want me to stay
Bana onunla mutlu olduğunu söylüyorsun ama benim kalmamı istiyorsun
And you tell me that you needed time but you, you push me away
Ve bana zamana ihtiyacın olduğunu söylüyorsun, beni kenara itiyorsun
And when you try to take it back, my heavy heart just breaks
Ve beni tekrar kazanmaya çalıştığında, ağır kalbim kırılmış olacak
But, I can’t lift the weight, and I can’t lift the weight
Ama, bu yükü kaldıramam, ve bu yükü kaldıramam
You tell me you were happier with him, you want me to stay
Bana onunla mutlu olduğunu söylüyorsun, benim de kalmamı istiyorsun
You told me that you needed time but you, you push me away
Bana zamana ihtiyacın olduğunu söylüyorsun, beni kenara itiyorsun
And when you try to take me back
Ve beni tekrar kazanmaya çalıştığında
You say someday you will change, but I don’t wanna wait
Bana bir gün değişeceğini söylüyorsun ama beklemek istemiyorum