Understand

Shawn Mendes

Am I asking all these questions for nothing?
Tüm bu soruları hiçbir şey için mi soruyorum?
I’m wondering if anyone’s there, yeah
Orada birileri var mı merak ediyorum, evet
And I really need to make a confession
Ve gerçekten bir şeyi itiraf etmeye ihtiyacım var
I hate to say that I’m a little bit scared, yeah-eh-ehh
Biraz korkuyor olduğumu söylemekten nefret ediyorum, evet

Cause I’ve been on this train too long
Çünkü uzun zamandır bu trende bulunuyorum
People getting off and on
İnsanlar iniyor ve biniyor
Prayin’ that I don’t forget where I belon-ong
Nereye ait olduğunu unutmamak için dua ediyorum
And every time I ask myself
Ve her zaman kendime soruyorum
Am I turnin’ into someone else?
Başka birine mi dönüşüyorum?
I’m prayin’ that I don’t forget just who I am-am
Sadece kim olduğunu unutmamak için dua ediyorum
I really wanna understand
Gerçekten anlamak istiyorum
I just wanna understand
Sadece anlamak istiyorum

I’m callin’ all my friends after midnight, yeah
Gece yarısından sonra tüm arkadaşlarımı arıyorum, evet
To remind ’em that I’ll always be there for them
Her zaman onlar için orada olacağımı hatırlatmak için
It gets lonely when there’s no one to talk to
Konuşmak için biri olmadığında yalnız oluyorum
But it’s good to know that somebody care-ares
Ama birinin umrunda olduğunu bilmek iyi oluyor

‘Cause I’ve been on this train too long
Çünkü uzun zamandır bu trende bulunuyorum
People gettin’ off and on
İnsanlar iniyor ve biniyor
I’m prayin’ that I don’t forget where I belon-ong
Nereye ait olduğunu unutmamak için dua ediyorum
And every time I ask myself
Ve her zaman kendime soruyorum
Am I turnin’ into someone else?
Başka birine mi dönüşüyorum
I’m prayin’ that I don’t forget just who I am-am
Sadece kim olduğumu unutmamak için dua ediyorum
I really wanna understand
Gerçekten anlamak istiyorum
I just wanna understand, yeah
Sadece anlamak istiyorum, evet
Oh yeah-eh-ehh

‘Cause we all get lost sometimes, yeah-eh I know
Çünkü hepimiz bazen kayboluruz, evet biliyorum
Yeah we all get lost sometimes
Evet hepimiz bazen kayboluruz
We don’t leave your heart behind, no yeah-eh
Kalbini arkanda bırakamayız, hayır evet
‘Cause we all get lost sometimes
Çünkü hepimiz bazen kayboluruz
I really wanna understand
Gerçekten anlamak istiyorum
I just gotta understand, yeah-ehh-ehhh
Sadece anlamak istiyorum, evet
Now I just need to, I need to understand
Şimdi sadece ihtiyacım var, anlamaya ihtiyacım var
I really wanna understand, ohh, who I am
Kim olduğumu anlamak istiyorum

When you wake up, your whole world’s flipped
Uyandığında, tüm dünyan tersine döndü
It’s just different, and you gotta, you know you gotta, you gotta go with it
O sadece farklı ve zorundasın, zorundasın biliyorsun , onunla gitmek zorundasın
And, that’s just simply growing up
Ve bu sadece büyümek
And not see it in a negative way
Ve bunu olumsuz bir şekilde görme
If they see it as it’s been given to you
Eğer onlar bunu sana verilmiş bir şey gibi görürse
I mean, as much as times can be crazy
Demek istediğim , zaman kadar delice olabilir
You’re gonna feel like that’s where you’re supposed to be
Olman gereken yer bura gibi hissedeceksin
You’re not going to feel out of place anymore
Artık buraya ait değilmişsin gibi hissetmeyeceksin
You’re going to feel like that’s where you meant to be
Olman gereken yerin burası olduğunu hissedeceksin
You don’t have to pretend that it’s easy all the time
Her zaman kolaymış gibi davranmak zorunda değilsin
You just let it go, and, and grow with it
Sadece bırak gitsin, ve, ve onunla büyü
And you can’t hold on, to the old you, or the old this, or the old that
Ve eski sana tutunamazsın ya da eski buna ya da eski şuna
Because, you know, you change, and it’s not changing in a bad way
Çünkü, biliyorsun , değişiyorsun , ve bu kötü bir değişim değil
It’s just changing because that’s what happens in life
Sadece değişiyor çünkü hayatta olanlar bu
You grow up, everyone moves on
Büyüyorsun , herkes devam ediyor
You’re just learning
Sadece öğreniyorsun
You stay true to yourself
Kendin için dürüst kal
Changing isn’t a bad thing, it never was
Değişiyor olmak kötü bir şey değil , asla değildi
But at the end of the day, you know?
Ama günün sonunu biliyor musun?
You’re the same person
Sen aynı kişisin
And, and where your heart is
Ve ,ve kalbinin olduğu yer
That doesn’t change
Değişmedi

And every time I ask myself
Ve her zaman kendime soruyorum
Am I turning into someone else?
Başka birine mi dönüşüyorum?
And I just pray to god that I’m still who I am-am
Ve sadece kim olduğumu unutmamak için dua ediyorum
I really wanna understand
Gerçekten anlamak
I just gotta understand, yeah-eh-ehhhh-ehhh-ehhhhh
Sadece anlamak istiyorum, evet
Now I just need to, I need to understand
Şimdi sadece ihtiyacım var, anlamaya ihtiyacım var
I really wanna understand, ohh, who I am
Gerçekten kim olduğumu anlamak istiyorum