Oh, I see you, see, I see, yeah
Oh, seni görüyorum, görüyorum, evet
Montana
Stefflon Don
Know where it is, where it is at
Nerede olduğunu bil, nerede olduğu

Breakfast in bed darling
Yatakta kahvaltı sevgilim
I got your bed falling
Taban düşüşüne sahibim
I make you beg for it
Bunun için seni yalvartacağım
I make you beg for it
Bunun için seni yalvartacağım
Breakfast in bed darling
Yatakta kahvaltı sevgilim
I got your bed falling
Taban düşüşüne sahibim
I make mistakes, you let me run
Hata yaptım, kaçmama izin verdim
Well, now you leave me [?]
Pekala, şimdi beni bırakıyorsun

I heard you got a new girlfriend
Yeni bir sevgilin olduğunu duydum
And it’s hurtin’ me
Ve bu beni yaralıyor
I heard you got a new girlfriend
Yeni bir sevgilin olduğunu duydum
And it’s hurtin’
Ve bu acıtıyor
Yeah, it’s hurtin’
Evet, bu acıtıyor
Yeah, it’s hurtin’ me…
Evet, canımı yakıyor…
Yeah, it’s hurtin’ me…
Evet, canımı yakıyor…

She’s now my best [?]
Şimdi o en iyim
I’m in the place ballin’
Yeri yumrukluyorum
If I ever find her, find her, find her
Eğer onu bulursam, bulursam, bulursam
I’m sendin’ shots, I’m sendin’ shots
Vuracağım, vuracağım
I’m on my way to you, darlin’
Sana gelmek üzereyim, sevgilim
Can you give me time?
Bana zaman verebilir misin?
Can you please come to me?
Lütfen bana gelebilir misin?
Baby, can you rewind it, it all for me?
Bebeğim, hepsini benim için geri sarabilir misin?
Baby, give me time, make you love, love me
Bebeğim bana zaman ver, sağlayacağım, beni sevmeni sağlayacağım

I heard you got a new girlfriend
Yeni bir sevgilin olduğunu duydum
And it’s hurtin’ me
Ve bu beni yaralıyor
I heard you got a new girlfriend
Yeni bir sevgilin olduğunu duydum
And it’s hurtin’
Ve bu acıtıyor
Yeah, it’s hurtin’
Evet, bu acıtıyor
Yeah, it’s hurtin’ me…
Evet, canımı yakıyor…
Yeah, it’s hurtin’ me…
Evet, canımı yakıyor…

What you know about goin’ out, big jet, big check
Gitmeyi nereden biliyorsun, büyük jet, büyük çek
Don’t care, die for my respect
Umruda değil, saygım için öl
Life, we gon’ live it up
Hayat, yaşayacağız
Neck, we don’t give it up
Boyun, vazgeçmeyeceğiz
Dice, get, get ’em, girl, gon’ bet it up
Zar, al onları al, kızım, bahse gireceğim
Grind and invest it
Ez ve yatırım yap
Invest like the main role not the ex shit
Eski değilmiş gibi baş karaktare yatırım yapmak
X-rate movies like Netflix
Netflix gibi X-rate filmleri
Never domestic, watchin’ her necklace
Asla yerli değil, kolyesini izle
Young and restless, you know who the best is
Genç ve huzursuz, kimin en iyi olduğunu biliyorsunuz
Three-quarter, Gucci Mane with the fur shoe
Üçüncü çeyrek, kürklü ayakkabılarıyla birlikte Gucci Mane
I got a girl, and my girl got a girl too
Bir kıza sahibim, ve kızım da bir kıza sahip
Hit me with the fab like put it in the bag
Beni çantaya koyar gibi ününle vur
Pull up on my new ting, like I knew she mad
Yeni çınlamamı çek, deli olduğunu biliyormuşum gibi

I heard you got a new girlfriend
Yeni bir sevgilin olduğunu duydum
And it’s hurtin’ me
Ve bu beni yaralıyor
I heard you got a new girlfriend
Yeni bir sevgilin olduğunu duydum
And it’s hurtin’
Ve bu acıtıyor
Yeah, it’s hurtin’
Evet, bu acıtıyor
Yeah, it’s hurtin’ me…
Evet, canımı yakıyor…
Yeah, it’s hurtin’ me…
Evet, canımı yakıyor…

And I cry, I cry, even my eye cry
Ve ben ağlıyorum, ağlıyorumi gözlerim ağlarken bile
But who cares?
Ama kimin umrunda?
Who cares?
Kimin umrunda?
And I cry, I cry, even my eye cry
Ve ben ağlıyorum, ağlıyorumi gözlerim ağlarken bile
But who cares?
Ama kimin umrunda?
Who cares?
Kimin umrunda?