Stephen – Crossfire (Türkçe Çeviri)

[Verse 1]
He’d trade his guns for love
But he’s caught in the crossfire
And he keeps wakin’ up
But it’s not to the sound of birds

Aşkı için silahını satar
Ama çapraz ateşe yakalandı
Ve uyanıyor
Ama kuş sesleri değil duyduğu


The tyranny, the violent streets
Deprived of all that we’re blessed with
And we can’t get enough, no

Zorbalık, şiddetli sokaklar
Tüm bahşedilenlerden yoksun bırakılmışız
Ve yetmiyor bize bu, hayır

[Chorus]
Heaven, if you sent us down
So we can build a playground
For the sinners to play as saints
You’d be so proud of what we’ve made

Cennet olur, eğer bizi gönderirsen
Oyun alanı inşa edebiliriz böylece
Aziz rolü oynayan günahkarlar için
Yaptığımız şey ile gurur duyardın


I hope you got some beds around
‘Cause you’re the only refuge now
For every mother, every child, every brother
That’s caught in the crossfi-, that’s caught in the crossfire

Umarım yatacak yerin vardır
Çünkü tek mülteci sensin
Çapraz ateşe yakalanan,
Her anne için, her çocuk için, her kardeş için

[Verse 2]
I’d trade my luck to know
Why he’s caught in the crossfire
And I’m here wakin’ up
To the sun and the sound of birds

Bilmek için talihimi satardım
Neden çapraz ateşe yakalandı
Ben burada güneş ve kuş sesleri ile uyanırken


Society’s anxiety
Deprived of all that we’re blessed with
We just can’t get enough, no

Toplumun endişesi
Tüm bahşedilenlerden yoksun bırakılmışız
Ve yetmiyor bize bu, hayır

[Chorus]
Heaven, if you sent us down
So we can build a playground
For the sinners to play as saints
You’d be so proud of what we’ve made

Cennet olur, eğer bizi gönderirsen
Oyun alanı inşa edebiliriz böylece
Aziz rolü oynayan günahkarlar için
Yaptığımız şey ile gurur duyardın


I hope you got some beds around
‘Cause you’re the only refuge now
For every mother, every child, every brother
That’s caught in the crossfire, that’s caught in the crossfire

Umarım yatacak yerin vardır
Çünkü tek mülteci sensin
Çapraz ateşe yakalanan,
Her anne için, her çocuk için, her kardeş için

[Bridge]
Can I trust what I’m given?
When faith still needs a gun
Whose ammunition justifies the wrong?

Bana verilmiş olana güvenebilir miyim
İnancın hala bir silaha ihtiyacı varken?
Kimin cephanesi, yanlışı savunuyor?


And I can’t see from the backseat
So I’m askin’ from above
Can I trust what I’m given, even when it cuts?

Arka koltuktan göremiyorum
O yüzden yukarıdan soruyorum
Bana verilmiş olana güvenebilir miyim, bunlara yol açmasına rağmen?

[Chorus]
So heaven, if you sent us down
So we can build a playground
For the sinners to play as saints
You’d be so proud of what we’ve made

Cennet olur, eğer bizi gönderirsen
Oyun alanı inşa edebiliriz böylece
Aziz rolü oynayan günahkarlar için
Yaptığımız şey ile gurur duyardın


I hope you got some beds around
‘Cause you’re the only refuge now
For every mother and every child, every brother
That’s caught in the crossfire

Umarım yatacak yerin vardır
Çünkü tek mülteci sensin
Çapraz ateşe yakalanan,
Her anne için, her çocuk için, her kardeş için


That’s caught in the crossfire
Who’s caught in the crossfire, baby, baby
Who’s caught on the cross

Çapraz ateşe yakalanan
Çapraz ateşe yakalanan, bebeğim, bebeğim
Çapraz ateşe yakalanan