SZA-The Weekend(Türkçe Çeviri)

You say you got a girl
Bir kızın olduğunu söylersin

How you want me?
Nasıl benim olmasını istersin?

How you want me when you got a girl?
Bir kızın varken nasıl benim olmasını istersin?

The feelin’ is wreckless
Hisler kötü

Of knowin’ it’s selfish
Öğrenmem bencilce

Knowin’ I’m desperate
Umutsuz olduğumu biliyorken

Gettin’ all in your love
Hep aşkının içine alıyorsun

Fallin’ all over love, like
Aşk gibi hepsini ezip düşerken

Do it to last, last
Son kez yapar mısın, son kez

Hanging out the back, all up in your lap
Gerilerde takılırken, hep senin kucağındayım

Like is you comin’ home?
Eve gelmeyi sever misin?

Is you out with her?
Onunla dışarıda mı olursun?

I don’t care long as you’re here by 10:30
Sen 10:30’a kadar burada olduğun sürece umurumda değil

No later than, drop them drawers
Daha sonra, çekmecelere bırakın

Give me what I want
Ne istersem bana ver

Nakarat
My man is my man is your man
Benim adamım benim adamım senin adamın

Heard it’s her man too
Onun adamı da duydu

My man is my man is your man
Benim adamım benim adamım senin adamın

Heard that’s her man
Onun adamı da duydu

Tuesday and Wednesday, Thursday and Friday
Salı ve Çarşamba, Perşembe ve Cuma

I just keep him satisfied through the weekend
Sadece hafta sonları onunla olmaktan memnunum

You’re like 9 to 5, I’m the weekend
Sen 5 ile 9 gibisin, ben hafta sonuyum

Make him lose his mind every weekend
Her hafta sonu onun aklını kaybettirirsin

You take Wednesday, Thursday
Çarşambaları, Cumartesileri alırsın

Then just send him my way
Sonra sadece onu benim yoluma gönder

Think I got it covered for the weekend
Hafta sonları halledeceğim sanırım

I gotta say I’m in the mood for a little bit more of that
İtiraf etmeliyim ben daha fazladan az bir moddayım

I mean I’m saying what kind of deal is two days?
İki gündür ne tür bir anlaşma olduğunu söylüyorum

I need me at least ’bout four of them
Onlardan dördüne en azından benim ihtiyacım var

More of them, more of you on me
Onlardan daha fazlar, benim üzerimdeki senden daha fazla

On us, just tell me you want me, yeah
Bizim üzerimizde, sen sadece beni istediğini söyle bana, evet

Monday and I’ll be at your door
Pazartesi ve kapında olacağım

Ready to take her place
Onun yerini almaya hazırım

Ready to give you
Sana vermeye hazırım

What you’ve been missin’ on weekdays
Hafta sonlarında neyi özlüyordun

What you’ve been waitin’ for
Ne için bekliyordun

10:30, no later than
10:30, daha geç değil

Drop them drawers, I know what you want
Onları çiziklerden düşür, ne istediğini biliyorum

Ayyy

Bright ideas
Parlak fikirler

We got bright ideas
Biz parlak fikirlere sahibiz