When we were livin’ in squalor, wasn’t it Heaven?

Biz cennette iken neden sefalet içinde yaşıyoruz?
Back when we used to get on it four out of seven


Now even though that was a time I hated from day one

Şimdi bir günden nefret ettiğim bir zaman olmasına rağmen
Eventually, terrible memories turn into great ones

Sonunda, korkunç anılar büyük şeylere dönüşüyor


So if they call you, embrace them

Eğer öyleyse onlar seni çağırdıklarında, onları kucakla
If they hold you, erase them

Eğer onlar seni tutarsa, onları sil

NAKARAT
‘Cause it might’ve been somethin’, who’s to say?

Çünkü bazı şeyler olmalı, kim söylüyor?
Does it help to get lost in yesterday?

Dünde kaybolduğunda yardım ettiler mi?
And you might’ve missed somethin’, don’t say

Ve sen söylemediğin bazı şeyleri kaçırmış olmalısın
‘Cause it has to be lost in yesterday

Çünkü dünde kaybolmak zorundasın
And you’re gonna have to let it go someday

Ve sen bazı günlerin gitmesine izin vermelisin
You’ve been diggin’ it up like Groundhog Day*

Groundhog Day’deki gibi gömmelisin
‘Cause it might’ve been somethin’, don’t say

Çünkü söylemediğin bazı şeyleri kaçırmış olmalısın
‘Cause it has to be lost in yesterday

Çünkü dünde kaybolmak zorundasın


Matty said life didn’t go the way that he planned it

Matty hayatının planladığı gibi gitmediğini söyledi
Said, “Oh, what I’d give to start over, boy, I demand it

”Oh, baştan başlaması için neler verirdim, oğlum” dedi ben haklı buldum
So, what was I ever afraid of? Why did I worry?

Öyleyse ben korkmuş muydum? neden endişelenmiştim?
And why was I ever so brainless? Head in a flurry”

Ve neden çok kafasızdım? bir telaş içinde kafam


If it calls you, embrace it

Eğer sana seslenirlerse, onları kucakla
If it haunts you, face it

Eğer seni avlarlarsa, yüzleş


I know it’s mad, I understand

Biliyorum delice, anlıyorum
It’s only Snakes and Ladders

Sadece Yılanlar ve Merdivenler
The period you never had

Asla o dönemi geçirmedim
There’s only one that matters

Burada sadece önemli meseleler var


And if it calls you, embrace it

Ve eğer sana seslenirlerse, onları kucakla
If it holds you, erase it

Eğer seni tutarlarsa, onları sil
Replace it  

Yenile