taylor swift anti hero türkçe çeviri

I have this thing where I get older, but just never wiser
Midnights become my afternoons
When my depression works the graveyard shift, all of the people
I’ve ghosted stand there in the room

Yaşlanınca gelen bir şeye sahibim, ama asla daha akıllıca bir şey değil
Gece yarıları öğleden sonralarım olur
Depresyonum mezarlık vardiyasında işe başladığında, önceleri umursamadığım
Tüm insanlar odada, orada duruyorlar

I should not be left to my own devices
They come with prices and vices
I end up in crisis
(Tale as old as time)
I wake up screaming from dreaming
One day, I’ll watch as you’re leaving
‘Cause you got tired of my scheming
(For the last time)

Kendi halime bırakılmamalıyım
Fiyatlar ve kötü alışkanlıklarla geliyorlar
Sonunda krize giriyorum
(Zaman kadar eski hikaye)
Rüyalardan çığlık atarak uyanıyorum
Bir gün seni giderken izleyeceğim
Çünkü benim entrikamdan bıktın
(Son bir kez)

It’s me, hi
I’m the problem, it’s me
At teatime, everybody agrees
I’ll stare directly at the sun, but never in the mirror
It must be exhausting always rooting for the anti-hero

Benim, merhaba
Sorun benim, benim
Çay saatinde herkes hemfikir
Doğrudan güneşe bakacağım, ama asla aynaya değil
Her zaman anti-kahraman için kök salmak yorucu olmalı

Sometimes, I feel like everybody is a sexy baby
And I’m a monster on the hill
Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city
Pierced through the heart, but never killed

Bazen herkesin seksi bir bebek olduğunu hissediyorum
Ve ben tepedeki bir canavarım
Takılmak için çok büyük, yavaş yavaş en sevdiğiniz şehre doğru ilerliyor
Kalbin delindi ama asla öldürülmedi

Did you hear my covert narcissism I disguise as altruism
Like some kind of congressman?
(A tale as old as time)
I wake up screaming from dreaming
One day, I’ll watch as you’re leaving
And life will lose all its meaning
(For the last time)

Fedakarlık kılığına soktuğum gizli narsisizmimi duydun mu?
Bir tür kongre üyesi gibi
(Zaman kadar eski bir hikaye)
Rüyalardan çığlık atarak uyanıyorum
Bir gün sen giderken izleyeceğim
Ve hayat tüm anlamını kaybedecek
(Son bir kez)

It’s me, hi
I’m the problem, it’s me (I’m the problem, it’s me)
At teatime, everybody agrees
I’ll stare directly at the sun, but never in the mirror
It must be exhausting always rooting for the anti-hero

Benim, merhaba
Sorun benim, benim
Çay saatinde herkes bunda hemfikir
Doğrudan güneşe bakacağım, ama asla aynaya değil
Her zaman anti-kahraman için kök salmak yorucu olmalı

I have this dream my daughter-in-law kills me for the money
She thinks I left them in the will
The family gathers ’round and reads it
And then someone screams out
“She’s laughing up at us from hell”

Rüyamda gelinim beni para için öldürüyor
Vasiyetimi onlara bıraktığımı düşünüyor
Aile toplanıyor ve okuyor vasiyetimi
Ve sonra birisi çığlık atıyor
“Cehennemden bize gülüyor”

It’s me, hi
I’m the problem, it’s me
It’s me, hi
I’m the problem, it’s me
It’s me, hi
Everybody agrees, everybody agrees

Benim, merhaba
Sorun benim, benim
Benim, merhaba
Sorun benim, benim
Herkes bunda hemfikir, herkes bunda hemfikir

It’s me, hi (Hi)
I’m the problem, it’s me (I’m the problem, it’s me)
At teatime (Teatime), everybody agrees (Everybody agrees)
I’ll stare directly at the sun, but never in the mirror
It must be exhausting always rooting for the anti-hero

Benim, merhaba
Sorun benim, benim
Çay saatinde herkes bunda hemfikir
Doğrudan güneşe bakacağım, ama asla aynaya değil
Her zaman anti-kahraman için kök salmak yorucu olmalı