There’s glitter on the floor after the party
Girls carrying their shoes down in the lobby
Candle wax and Polaroids on the hardwood floor
You and me from the night before but

Partiden sonra yerde ışıltı var
Aşağıdaki lobide kızlar ayakkabılarını taşıyorlar
Sert döşemenin üzerinde mumlar ve polaroidler
Bir önceki geceden sen ve ben fakat

Don’t read the last page
But I stay when you’re lost and I’m scared and you’re turning away
I want your midnights
But I’ll be cleaning up bottles with you on New Year’s Day

Son sayfayı okuma
Fakat sen kaybolduğunda ben duruyorum ve korkuyorum ve sen dönüyorsun
Senin gece yarılarını istiyorum
Fakat ben seninle birlikte yılbaşında şişeleri topluyor olacağım

You squeeze my hand three times in the back of the taxi
I can tell that it’s gonna be a long road
I’ll be there if you’re the toast of the town, babe
Or if you strike out and you’re crawling home

Taksinin arka koltuğunda üç kez elimi sıkıyorsun
Bunun uzun bir yolculuk olacağını söyleyebilirim
Eğer kasabanın popüleri sensen orada olacağım, bebeğim
Veya sağ sola vuracaksan ve eve doğru sürüneceksen

Don’t read the last page
But I stay when it’s hard, or it’s wrong
Or we’re making mistakes
I want your midnights
But I’ll be cleaning up bottles with you on New Year’s Day

Son sayfayı okuma
Fakat işler zorlaştığında, veya yanlış olduğunda ben duruyorum
Veya hatalar yaptığımızda
Senin gece yarılarını istiyorum
Fakat ben seninle birlikte yılbaşında şişeleri topluyor olacağım

Hold on to the memories, they will hold on to you
Hold on to the memories, they will hold on to you
Hold on to the memories, they will hold on to you
And I will hold on to you

Anıları bırakma, onlar seni bırakmayacak
Anıları bırakma, onlar seni bırakmayacak
Anıları bırakma, onlar seni bırakmayacak
Ve ben seni bırakmayacağım

Please don’t ever become a stranger whose laugh I could recognize anywhere
Please don’t ever become a stranger whose laugh I could recognize anywhere

Lütfen sakın gülüşünü her yerde tanıyacağım bir yabancı olma
Lütfen sakın gülüşünü her yerde tanıyacağım bir yabancı olma

There’s glitter on the floor after the party
Girls carrying their shoes down in the lobby
Candle wax and Polaroids on the hardwood floor
You and me forevermore

Partiden sonra yerde ışıltı var
Aşağıdaki lobide kızlar ayakkabılarını taşıyorlar
Sert döşemenin üzerinde mumlar ve polaroidler
Sen ve ben sonsuza dek

Don’t read the last page
But I stay when it’s hard or it’s wrong or we’re making mistakes
I want your midnights
But I’ll be cleaning up bottles with you on New Year’s Day

Son sayfayı okuma
Fakat ben işler zorlaştığında veya doğru olmadığında veya hatalar yaptığımızda duruyorum
Senin gece yarılarını istiyorum
Fakat ben seninle birlikte yılbaşında şişeleri topluyor olacağım

Hold on to the memories, they will hold on to you
Hold on to the memories, they will hold on to you
Hold on to the memories, they will hold on to you
And I will hold on to you

Anıları bırakma, onlar seni bırakmayacak
Anıları bırakma, onlar seni bırakmayacak
Anıları bırakma, onlar seni bırakmayacak
Ve ben seni bırakmayacağım

Please don’t ever become a stranger whose laugh I could recognize anywhere
Please don’t ever become a stranger whose laugh I could recognize anywhere

Lütfen sakın gülüşünü her yerde tanıyacağım bir yabancı olma
Lütfen sakın gülüşünü her yerde tanıyacağım bir yabancı olma