He is sensible and so incredible
O çok anlayışlı ve inanılmaz
And all my single friends are jealous
Tüm yalnız arkadaşlarım kıskanç
He says everything I need to hear and it’s like
Duymak istediğim her şeyi söylüyor, sanki
I couldn’t ask for anything better
Daha iyisini isteyemezmişim gibi
He opens up my door and I get into his car
Kapımı açıyor, arabasına biniyorum
And he says “you look beautiful tonight”
“Bu gece çok güzel görünüyorsun” diyor
And I feel perfectly fine
Mükemmel hissediyorum

But I miss screaming and fighting and kissing in the rain
Ama çığlıkları, kavgaları ve yağmurda öpüşmeyi özlüyorum
And it’s 2am and I’m cursing your name
Saat gece iki ve adını sayıklıyorum
You’re so in love that you act insane
Çok âşıksın, öyle ki deli gibi davranıyorsun
And that’s the way I loved you
Ve ben de seni böyle sevmiştim

Breakin’ down and coming undone
Kırılmalar ve beklenmedik şeyler
It’s a roller coaster kinda rush
Bu hız treni gibi bir duygu
And I never knew I could feel that much
Hiç bu kadar çok hissedebileceğimi düşünmemiştim
And that’s the way I loved you
Ve ben de seni böyle sevmiştim

He respects my space
Özel alanıma saygı duyuyor
And never makes me wait
Beni asla bekletmiyor
And he calls exactly when he says he will
Tam arayacağını söylediği vakit arıyor
He’s close to my mother
Annemle yakın
Talks business with my father
Babamla iş konuşuyor
He’s charming and endearing
Büyüleyici ve çekici
And I’m comfortable
Ve çok rahatım

But I miss screaming and fighting and kissing in the rain
Ama çığlıkları, kavgaları ve yağmurda öpüşmeyi özlüyorum
And it’s 2am and I’m cursing your name
Saat gece iki ve adını sayıklıyorum
You’re so in love that you act insane
Çok âşıksın, öyle ki deli gibi davranıyorsun
And that’s the way I loved you
Ve ben de seni böyle sevmiştim

He can’t see the smile I’m faking
Sahte gülüşümü göremiyor
And my heart’s not breaking
Kalbimse kırılmıyor
Cause I’m not feeling anything at all
Çünkü hiçbir şey hissetmiyorum
And you were wild and crazy
Sen çılgın ve deliydin
Just so frustrating, intoxicating
Çok da sinir bozucu, zehirli

Complicated, got away by some mistake and now
Karışık, bir hatayla gidiverdin ve şimdi

I’ll be screaming and fighting and kissing in the rain
Çığlık atıp kavga edip yağmurda öpüşeceğim
It’s 2am and I’m cursing your name
Saat gece iki ve adını sayıklıyorum
I’m so in love that you act insane
Çok âşığım, öyle ki deli gibi davranıyorum
And that’s the way I loved you
Ve ben de seni böyle sevmiştim

And that’s the way I loved you
Ve ben de seni böyle sevmiştim
Never knew I could feel that much
Hiç bu kadar çok hissedebileceğimi düşünmemiştim
And that’s the way I loved you
Ve ben de seni böyle sevmiştim.