Heaven Wasn’t Made For Me (Cennet Benim İçin Yaratılmamış)

You’re a showman and a con man
Sen bir şov adamısın ve bir hileci bir adam
And a diva and a diamond paid in blood
Ve bir diva ve kanında elmas ödenmiş
You’re a liar but they buying it
Sen bir yalancısın ama onlar buna inanıyor
I need two more suppliers for my drugs
Uyuşturucularım için ikiden fazla tedarikçiye ihtiyacım var
(I’m going crazy)
(Çıldıracağım)

Feels like the world’s made of letters
Dünya harflerden yapılmış gibi hissettiriyor
So why do I feel so constrained by my words?
Yani kelimelerim tarafından neden çok zoraki hissediyorum?
Like saying things are gonna get better
Şeyler daha iyi olacak dermiş gibi
That’s the fakest shit that I ever heard
Bu duyduğum en saçma şey

If it’s something you gotta pay for
Eğer bu ödemek zorunda olduğun bir şeyse
Then, Heaven wasn’t made for me
Sonra, cennet benim için yaratılmamış
If I gotta be saved for
Eğer kurtarılmış olsaydım
Then, Heaven wasn’t made for me
Sonra, cennet benim için yaratılmamış
If there’s people you’ve gotta hate for
Eğer burada nefret etmeniz gereken insanlar varsa
Loving what they made for, loving who they came for
Ne için yaratılmışlarsa onu seviyorlar, ne olacaklarsa onu seviyorlar
Where crooked saints get the big reward
Sahtekar azizlerin büyük ödülleri kazandığı yer
No, Heaven wasn’t made for me
Hayır, cennet benim için yaratılmamış

No, Heaven wasn’t made for me
Hayır, cennet benim için yaratılmamış
(Okay, bye)
(Tamam)

All these shitty people made it past the gates
Bütün bu boktan insanlar kapıları geçiştirdi
So you can keep your faith
Yani inanmaya devam edebilirsin
I dreamt to die to spend my time in Heaven
Cennete zamanımı harcarken ölmeyi hayal ettim
Missing all of my mistakes
Bütün hatalarımı özlüyorum

Feels like the world’s made of letters
Dünya harflerden yapılmış gibi hissettiriyor
So why do I feel so constrained by my words?
Yani kelimelerim tarafından neden çok zoraki hissediyorum?
Like saying things are gonna get better
Şeyler daha iyi olacak dermiş gibi
That’s the fakest shit that I ever heard
Bu duyduğum en saçma şey

If it’s something you gotta pay for
Eğer bu ödemek zorunda olduğun bir şeyse
Then, Heaven wasn’t made for me
Sonra, cennet benim için yaratılmamış
If I gotta be saved for
Eğer kurtarılmış olsaydım
Then, Heaven wasn’t made for me
Sonra, cennet benim için yaratılmamış
If there’s people you’ve gotta hate for
Eğer burada nefret etmeniz gereken insanlar varsa
Loving what they made for, loving who they came for
Ne için yaratılmışlarsa onu seviyorlar, ne olacaklarsa onu seviyorlar
Where crooked saints get the big reward
Sahtekar azizlerin büyük ödülleri kazandığı yer
No, Heaven wasn’t made for me
Hayır, cennet benim için yaratılmamış

No, Heaven wasn’t made for me
Hayır, cennet benim için yaratılmamış
No, Heaven wasn’t made for me
Hayır, cennet benim için yaratılmamış
No, Heaven wasn’t made for me
Hayır, cennet benim için yaratılmamış
No, Heaven wasn’t made for me
Hayır, cennet benim için yaratılmamış

(“Now, the Godly woman is a very sympathetic”)
(Şimdi, dindar kadın çok sempatik)
No, Heaven wasn’t made for me
Hayır, cennet benim için yaratılmamış
(“Now, the Godly woman”)
(Şimdi, dindar kadın)
(“Now, the Godly woman is a very sympathetic”)
(Şimdi, dindar kadın çok sempatik)
No, Heaven wasn’t made for me
Hayır, cennet benim için yaratılmamış

A woman should learn in quietness and full submission.
‘’Bir kadın sesiszliği ve boyun eğmeyi öğrenmeli.’’