Believe me when I say this
Been on my mind for ages
Couldn’t think of a better time

İnan bana
Bunun aklımda asırlardır olduğunu söylediğimde
Bundan daha iyi bir zaman düşünemiyorum

Tonight
You know how far I’d go
Pick an island and I’ll start to row
These little words brought about a smile

Bu gece
Ne kadar ileri gideceğimi göreceksin
Bir ada seçeceğiz ve ben kürek çekmeye başlayacağım
Bu küçük kelimeler neredeyse bir gülümseme veriyordu

And tonight
I’ve got to be honest
Talking with my heart
Do you know you are
Beautiful
Beautiful
You are
Beautiful

Ve bu gece
Dürüst olmam gerek
Kalbimle konuşmam gerek
Güzel olduğunu biliyor musun
Güzel
Sen güzelsin

The what ifs, the waters
Your weakness is my weakness
And your strength is my strength
And I’ll die to make it better
Beautiful
You are
Beautiful

Eğer’ler, sular
Senin zayıflığın benim zayıflığım
Ve senin gücün benim gücüm
Ve bunun daha iyisini yapmak için ölürüm
Güzelsin
Sen
Güzelsin

My thumb against your lower lip
Feels as natural as the ocean is
There’s more to you than what meets the eye

Baş parmağım senin üst dudağında
Okyanus gibi doğal hissettiriyor
Senin hakkında gözle görünenden daha fazlası var

And tonight
I’ve got to be honest
Talking with my heart
Do you know you are
Beautiful
Beautiful
You are
Beautiful

Ve bu gece
Dürüst olmam gerek
Kalbimle konuşmam gerek
Güzel olduğunu biliyor musun
Güzel
Sen güzelsin

The what ifs, the waters
Your weakness is my weakness
And your strength is my strength
And I’ll die to make it better
Beautiful
You are
Beautiful

Eğer’ler, sular
Senin zayıflığın benim zayıflığım
Ve senin gücün benim gücüm
Ve bunun daha iyisini yapmak için ölürüm
Güzelsin
Sen
Güzelsin