The Beatles-Yesterday (Türkçe Çeviri)

Yesterday
Dün

All my troubles seemed so far away
Tüm sorunlarım çok uzaklara gittiğini gördüm

Now it looks as though they’re here to stay
Şimdi görünüyor ki onlar hala burada kalıyor

Oh, I believe in yesterday
Oh, düne inanıyorum

Suddenly
Aniden

I’m not half the man I used to be
Eskiden olduğum gibi yarım adam değilim

There’s a shadow hanging over me
Burada beni çevreleyen bir gölge var

Oh, yesterday came suddenly
Oh, dün aniden geldi

NAKARAT
Why she had to go
Neden o gitmek zorunda

I don’t know, she wouldn’t say
Bilmiyorum, o kalamayacaktı

I said something wrong
Bazı yanlış şeyler söyledim

Now I long for yesterday
Şimdi dünü sürdürüyorum

Yesterday
Dün

Love was such an easy game to play
Aşk oynamak için çok kolay bir oyundu

Now I need a place to hide away
Şimdi benim uzaklarda gizlenmek için bir yere ihtiyacım var

Oh, I believe in yesterday
Oh, düne inanıyorum