Ring The Alarm (Alarmı Çal)

Wake up!
Uyan

I wanna say what’s on my motherfuckin’ conscious
Benim lanet olası bilincimde ne var söylemek istiyorum
The whole world right now is fucking bonkers
Şu an bütün dünyada lanet olası herifler var
The internet is the brand new conqueror
İnternet yepyeni bir fetih
So watch out for the motherfuckin’ monsters (yikes)
Bu yüzden kahrolası canavarlara dikkat et
The trolls are the taunters, whoever controls the data got the answers
Troller hakaret eder, verileri kontrol eden kim ise cevaplar onda
They the ones that got the code to the launcher
Onlar kodu başlatıcıya ulaştıran kimseler
And they be having dinner with the Pope and the mobsters
Ve onlar papayla ve haydutlarla akşam yemeğinde olacaklar
They know the cure for the cancer
Onlar kanserin ilacını biliyorlar
Cure for the AIDS and they prolly killed the Panthers
AIDS için de ilaçları var ve muhtemelen panterleri öldürdüler
Put us in a cage got us living like hamsters
Bizi kafesin içine koydular ve fareler gibi yaşattılar
Put us in the dark but I got me a lantern
Bizi karanlığa koydular ama benim fenerim var
Open up my third eye, then I illuminate
Üçüncü gözüm açıldı, sonra aydınlandım
Willy got a bird eye view when I elevate
Ben yükselirken Willy’de kuş bakışı var
No Illuminati, baby, I’m god body
İlluminati değil bebek, ben tanrı vücuduyum
The rapture like Blondie wakin’ up zombies
Blondie gibi kendimden geçtim, zombiler gibi uyandım
Wake up!
Uyan!

Wake up, wake up, sound the alarm
Uyan, uyan, alarmın sesi
Revolution time has come
Devrim zamanı geldi
Wake up, wake up, sound the alarm
Uyan, uyan, alarmın sesi
Tell the people here come the storm
İnsanlara fırtınanın geldiğini söyle
Wake up!
Uyan!
Wake up, wake up, sound the alarm
Uyan, uyan, alarmın sesi
Revolution time has come
Devrim zamanı geldi
Wake up, wake up, sound the alarm
Uyan, uyan, alarmın sesi
Ring the alarm, ring the alarm
Alarm çalıyor, alarm çalıyor

Ring the alarm, ring the alarm
Alarm çalıyor, alarm çalıyor
Ring the alarm, ring the alarm
Alarm çalıyor, alarm çalıyor
Ring the alarm, ring the alarm
Alarm çalıyor, alarm çalıyor
Ring the alarm, ring the alarm
Alarm çalıyor, alarm çalıyor
Wake up!
Uyan!

A wise man said knowledge is king
Bilge bir adam bilgi kraldır dedi
Know thyself and you can do anything
Sen kendin kendini tanı ve her şeyi yapabilirsin
Know thyself and you could shine like bling
Sen kendin kendini tanı ve elmas gibi parlayabilirsin
Know thyself and you’re the king of the ring, ha
Sen kendin kendini tanı ve yüzüklerin efendisi ol
But they don’t teach kids nothing
Ama onlar çocuklara hiçbir şey öğretmiyor
All they know is iPad, sugar in their muffin
Bütün bildikleri iPad, muffinlerine şeker
They don’t know division, don’t add to nothing
Onlar paylaşmayı bilmiyor, hiçbir şey katmıyorlar
Send them off to prison when you know they did nothing
Hiçbir şey yapmadıklarını bildiğinde onları hapisaneye gönder
He in the streets cause he always cuttin’
O sokaklarda çünkü o her zaman kesiyor
The teacher ain’t teaching him nothin’
Öğretmenler ona hiçbir şey öğretmedi
All they do was stuffin’ ’em and stuffin’ ’em
Onların tüm yaptığı onlara öğüt vermekti ve öğütlemekti
Stuffin’ ’em and stuffin’ ’em and stuffin’ ’em
Onlara öğüt vermekti ve onlara öğüt vermekti ve onlara öğüt vermekti
Stuffin’ ’em and stuffin’ ’em and stuffin’ ’em
Onlara öğüt vermekti ve onlara öğüt vermekti ve onlara öğüt vermekti
Stuffin’ ’em with stuff he can’t use
Ona kullanamayacağı öğütler vermekti
So he sell crack, that’s what he know to do
Bu yüzden o kokain satıyor, yapmayı bildiği şey bu
His daddy was a hustler, so he hustle too
Babası serseriydi, bu yüzden o da serseri oldu
And that’s why you see the lil’ killer in the news
Küçük katili haberlerde görme sebebin bu

It’s kinda like they got us in a trap
Bu onlar bizi tuzağa düşürmüş gibi
It’s kinda like they knowin’ how we act
Bu bizim nasıl rol yaptığımızı biliyorlarmış gibi
I’ll be like “fuck your fuckin’ laboratory, I am not a rat”
Ben ‘’kahrolası laboratuvarını s*keyim, ben denek değilim.’’ gibiydim
I am light, I am God body, wise to the fact
Ben ışığım, ben tanrı vücuduyum, gerçek için bilge
Wake up!
Uyan!

Wake up, wake up, sound the alarm
Uyan, uyan, alarmın sesi
Revolution time has come
Devrim zamanı geldi
Wake up, wake up, sound the alarm
Uyan, uyan, alarmın sesi
Tell the people here come the storm
İnsanlara fırtınanın geldiğini söyle
Wake up!
Uyan!
Wake up, wake up, sound the alarm
Uyan, uyan, alarmın sesi
Revolution time has come
Devrim zamanı geldi
Wake up, wake up, sound the alarm
Uyan, uyan, alarmın sesi
Ring the alarm, ring the alarm
Alarm çalıyor, alarm çalıyor

Ring the alarm, ring the alarm
Alarm çalıyor, alarm çalıyor
Ring the alarm, ring the alarm
Alarm çalıyor, alarm çalıyor
Ring the alarm, ring the alarm
Alarm çalıyor, alarm çalıyor
Ring the alarm, ring the alarm
Alarm çalıyor, alarm çalıyor
Wake up!
Uyan!

Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up
Uyan, uyan, uyan, uyan, uyan
Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up
Uyan, uyan, uyan, uyan, uyan

Wake up!
Uyan!
Wake up!
Uyan!

Eyes open, who’s watching the watchers?
Gözler açık, gözlemcileri izleyen kim?
Clock ticking like we’re running out of options
Saat tiktakları ayarlardan kaçıyormuşuz gibi
Villains in the White House, heroes in their coffins
Hainler beyaz sarayda, kahramanlar tabutlarında
Leaders double cross while we kneeling to our crosses
Liderler ibadetleri atlarken biz haçlarımızın önünde diz çöküyoruz
Whose policing the police, why they stalking?
Polisleri kim kontrol ediyor, neden onlar gizliden takip ediyorlar?
All lives matter ’till your color is the target
Senin rengin hedef olana kadar herkes yaşamayı hak ediyor
Fox running up the sheep for the slaughter
Tilki koyunu katliam için yakaladı
Money over people while they reaching for that dollar
Onlar dolara ulaşırken para insanları bitiriyor
All I see’s lies on the screen
Ekranda tüm gördüğüm yalanlar
Land of the free, but what the fuck’s free?
Özgürlükler ülkesi, ama özgür olan kim?
What does it cost to let a nigga breathe?
Bir siyahinin nefes almasına izin vermek ne kadar tutar?
King had a dream but we all still asleep, huh
Kralın bir rüyası vardı ama biz hepimiz hala uyuyakaldık
They robbed you blind and knowledge is a crime
Onlar seni soydu ve bilgelik suçtur
The shit’s designed to keep you on a grind
Bu şey sana eziyet etmeye devam etmek için tasarlandı
Rise and shine, cause now it’s the time
Yüksel ve parla, çünkü şimdi zaman
We all God body if you open up your mind
Eğer zihnini açarsan hepimiz tanrının vücuduyuz
Wake up!
Uyan!

Wake up, wake up, sound the alarm
Uyan, uyan, alarmın sesi
Revolution time has come
Devrim zamanı geldi
Wake up, wake up, sound the alarm
Uyan, uyan, alarmın sesi
Tell the people here come the storm
İnsanlara fırtınanın geldiğini söyle
Wake up!
Uyan!
Wake up, wake up, sound the alarm
Uyan, uyan, alarmın sesi
Revolution time has come
Devrim zamanı geldi
Wake up, wake up, sound the alarm
Uyan, uyan, alarmın sesi
Ring the alarm, ring the alarm
Alarm çalıyor, alarm çalıyor

Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up
Uyan, uyan, uyan, uyan, uyan
Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up
Uyan, uyan, uyan, uyan, uyan

Ain’t nothing impossible, I tell myself
Kendime dedim, hiçbir şey imkansız değildir
That I am possible, I know that devil
Ben mümkünüm, bu şeytanı biliyorum
Is out there and plotting those plans
Orada dışarıda ve bu planları planıyor
To stop me and put me in hospital bed
Beni durdurmayı ve hastane yatağına koymayı planlıyor
I said “Yo, I would not be toppled
Ben ‘’Hayır, devrilmeyeceğim
I’m down with Jesus and I roll with apostles.”
İsa ile düşeceğ,m ve havarilerle yuvarlanacağım’’ dedim.
We got that big love, that love that’s colossal
Büyük sevgimiz var, bu sevgi devasa
We meditate ain’t no need to get hostile
Meditasyona düşman olmamıza gerek yok
You cannot penetrate me with the hate
Bana nefretle nüfuz edemezsin
We got that good vibration on vibrate
Hislerde iyi hislerimiz var
Stay on that way up cause we elevate
Bu yolda devam et çünkü biz yükseliyoruz
We got that big love, the love heavyweight
Büyük sevgimiz var, bu sevgi ağır
Wait, wait, that’s the gospel
Bekle, bekle, bu incil
That’s the motherfucking gospel
Bu lanet olası incil
Ha, that’s the gospel
Bu incil
That’s the motherfucking gospel
Bu lanet olası incil
I tell them, yo
Onlara söyledim
The movement’s unstoppable
Bu hareket durdurlamaz
Pausing the flow, that is not optional
Akıntı durdurluyor, bu isteğe bağlı değil
I let ’em know, everything’s solvable
Bilmelerine izin veriyorum, her şey çözülebilir
When you know science, everything is plausible
Bilimi bildiğinde, her şey akla yakın
I am defiant, I’m also logical
Ben karşı gelenim, ayrıca mantıklıyım
Politicians be tripping, they comical
Politikacılar kandırır, onlar acayip
So I sit back and listen to audio
Bu yüzden arkaya oturdum ve sesi dinledim
Spiritual hip-hop, I call that hypnoticals
Manevi hip-hop, onlara hipnotize diyorum
We Budda-Boy, B-Boy phenomenals
Budda-Boy’uz, B-Boy fenomenler
We Zulu-kill zombies in chronicles
We-Zulu kronikçe zombileri öldürür
We ain’t falling cause we ain’t dominoes
Biz düşmüyoruz ünkü biz domino değiliz
That revolution is on go
Bu devrim gerçekleşiyor
Go, go, that’s the gospel
Hadi, hadi, bu incil
That’s the motherfucking gospel
Bu lanet olası incil
Yup, that’s the gospel
Evet bu incil
That’s the motherfucking gospel
Bu lanet olası incil
Uh