When I wake up, wake up, wake up
Uyandığımda,uyandığımda,uyandığımda
But.. is this even real
Ama bu gerçek mi
Only thing that got my heart beating
Kalbimi attıran tek şey
Don’t wanna miss a thing, so stay wide awake
Hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorum,o yüzden gözümü kırpmıyorum
I only come out at night
Sadece geceleri ortaya çıkıyorum
But we’re still looking for sun
Ama hala güneşi gözlüyoruz
When I wake up oh I can’t help but to wonder
Uyandığımda merak etmeden duramıyorum
Is this even real
Bu gerçek mi?
Tell me, can you see the stars
Söyle bana yıldızları görebiliyor musun
I just wanna see the stars
Sadece yıldızları görmek istiyorum
We’re just running forward in the dark
Karanlıktan kaçıyoruz
I just wanna see the stars
Sadece yıldızlar görmek istiyorum
Daydream..
Hayal..
When I wake up oh I can’t help but to wonder
Uyandığımda merak etmeden duramıyorum
Is this even real
Bu gerçek mi?
I wouldn’t miss a thing, so stay wide awake
Hiç bir şey kaçıramam,o yüzden gözümü kırpmıyorum
I only come out at night
Sadece geceleri ortaya çıkıyorum
But we’re still looking for sun
Ama hala güneşi gözlüyoruz
I wake up oh I can’t help but to wonder
Uyandığımda merak etmeden duramıyorum
Is this even real
Bu gerçek mi?
I only come out at night
Sadece geceleri ortaya çıkıyorum
But we’re still looking for sun
Ama hala güneşi gözlüyoruz
I wake up oh I can’t help but to wonder
Uyandığımda merak etmeden duramıyorum
Is this even real
Bu gerçek mi?
Tell me, can you see the stars
Söyle,yıldızları görebiliyor musun?
I just wanna see the stars
Sadece yıldızları görmek istiyorum
We’re just running forward in the dark
Sadece karanlıktan kaçıyoruz
I just wanna see the stars
Sadece yıldızları görmek istiyorum
I wouldn’t miss a thing
Hiçbir şey kaçıramam
I wouldn’t miss a thing
Hiçbir şey kaçıramam
The music’s why my soul breathing
Müzik ruhumu besliyor
Coming back to real coming
Gerçek gelişe geri götürüyor
Two heart, we share the same beatin’
İki kalp,aynı atışı paylaşıyoruz
Is this what it feels like
Böyle hissediyorum
Coming back to real, coming back to real life
Gerçeğe dönüyorum,gerçek hayata
Keep me in this daydream
Beni bu hayalde tut
I wake up oh I can’t help but to wonder
Uyandığımda merak etmeden duramıyorum
Is this even real
Bu gerçek mi?
So stay wide awake
O yüzden gözümü kırpmıyorum
When I wake up, wake up, wake up
Uyandığımda,uyandığımda,uyandığımda
But.. is this even real
Ama bu gerçek mi
Only thing that got my heart beating
Kalbimi attıran tek şey