Stolen Moments

The Vamps

You tell me I’m a friend
Bana bir arkadaş olduğumu söylüyorsun
But confused minds and blurred lines
Ama akıllar karışık ve çizgiler bulanık
Have brought it to an end
Bir sona ulaştım
And all that is left now is where it’s going to end?
Ve şimdi geriye kalan tek şey bu son için bir yer mi?
And I don’t know, no
Ve ben bilmiyorum, hayır

It used to be enough, to have you around me
Önceden etrafımda olman yeterliydi
Before they said too much
Onlar daha fazla söylemeden önce
Now you can’t be around me
Şimdi sen etrafımda olamazsın
Cause now you find it hard
Çünkü şimdi zor bulursun
Not to drop your guard
Gardını düşürmemek için
Oh, not to drop your guard
Oh, gardını düşürmemek için

I’m breaking in to steal it all
Hepsini çalmak için kırıyorum
And I’ll escape with every stolen moment
Ve ben her çalınan an ile kaçacağım
That I spent with you
Seninle geçirdiğim
Call me a thief, girl if you want
Kızım istersen bana hırsız diyebilirsin
But piece by piece I’ll take each stolen moment
Ama ben parça parça çalınan her anıyı alacağım

There’s no way to defend
Savunmanın hiçbir yolu yok
When you pull all the walls down, it’s harder to pretend
Tüm duvarları yıktığında rol yapmak zordur
That I don’t want it all now
Şimdi hepsini istemiyorum
I need it even more
Daha fazlasına bile ihtiyacım var
Every time you go
Her seferinde gidiyorsun
I, I hate to watch you go
Ben, ben gidişini izlemekten nefret ediyorum

I’m breaking in to steal it all
Hepsini çalmak için kırıyorum
And I’ll escape with every stolen moment
Ve ben her çalınan an ile kaçacağım
That I spent with you
Seninle geçirdiğim
Call me a thief, girl if you want
Kızım istersen bana hırsız diyebilirsin
But piece by piece I’ll take each stolen moment
Ama ben parça parça çalınan her anıyı alacağım
That I spent with you
Seninle geçirdiğim

We’re the puzzle I can’t fix
Çözemediğim bir bulmacayız
A million pieces still missing
Bir milyon parça hala eksik
When I look at you and me, I still can’t tell what this is
Sana ve bana baktığımda, hala bunun ne olduğunu anlatamam
But it’s out of my control
Ama bu kontrolüm dışında
Love’s a hole you say you don’t wanna fall in
Aşk içine düşmek istemediğini söylediğin bir çukur
But you keep falling
Ama düşmeye devam ediyorsun

I’m breaking in to steal it all
Hepsini çalmak için kırıyorum
And I’ll escape with every stolen moment
Ve ben her çalınan an ile kaçacağım
That I spent with you
Seninle geçirdiğim
Call me a thief, girl if you want
Kızım istersen bana hırsız diyebilirsin
But piece by piece I’ll take each stolen moment
Ama ben parça parça çalınan her anıyı alacağım
That I spent with you
Seninle geçirdiğim
Oh, that I spent with you
Oh ,seninle geçirdiğim
Oh, that I spent with you, eh
Oh, seninle geçirdiğim, eh
That I spent with you
Seninle geçirdiğim
That I spent with you
Seninle geçirdiğim