The Weeknd-Ordinary Life (Türkçe Çeviri)

Heaven in her mouth, got a hell of a tongue
Cennet onun ağzında, bir dilinde bir cehennem var

I can feel her teeth when I drive on a bump
Ben bir tümseğin üzerine sürerken onun dişini hissedebilirim

Fingers letting go of the wheel when I cum
Ben geldiğimde parmaklar tekerleklerden giderler

Whe-wheel when I cum, whe-wheel when I cum
Tek-tekerlekler ben geldiğimde, Tek-tekerlekler ben geldiğimde

David Carradine, I’ma die when I cum
David Carradine, ben geldiğimde öldüm

She just givin’ head, she don’t know what I done
O sadece başını veriyor, o ne yaptığını bilmiyor

Like I’m James Dean, I’ma die when I’m young
Ben gençken James Dean gibiydim , ben gençken öldüm

Die when I’m young, die when I’m young
Ben gençken öldüm, gençken öldüm

Heaven knows that I’ve been told
Cennet ne söylediğimi bilir

Paid for the life that I chose
Seçtiğim hayat için ödedim

If I could, I’d trade it all
Eğer yapabilseydim, hepsini verirdim

Trade it for a halo
Bir hale için ticaret yap

And she said that she’ll pray for me
Ve o dedi ki o benim için dua edecek

I said, “It’s too late for me”
Ben ‘’ benim için çok geç ‘’ dedim

‘Cause I think it’s safe to say…
Çünkü güvenmek için söylediğimi düşünüyorum

Nakarat

This ain’t ordinary life
Bu sıradan hayat değil

This ain’t ordinary life
Bu sıradan hayat değil

This ain’t ordinary life
Bu sıradan hayat değil

This ain’t ordinary life
Bu sıradan hayat değil

No ordinary life
Sıradan hayat yok

This ain’t ordinary life
Bu sıradan hayat değil

This ain’t ordinary life
Bu sıradan hayat değil

This ain’t ordinary life
Bu sıradan hayat değil

Valhalla is where all the righteous are led
Valhalla tüm doğruların öncülük ettiği yerlerdeler

Mulholland’s where all the damned will be kept
Mulholland’nın tüm lanetlilerin korunacağı yerdeler

Devil on my lap and a cross on my neck
Şeytanlar kucağımda ve boynumda bir haç

Cross on my neck, cross on my neck
Boynumda haç, boynumda haç

Over 45, I’ma drift on a bend
Yaklaşık 45, ben bir virajda sürükleniyorum

Do a buck 20, I’ma fly off the edge
Bir 20 papel yapar mısın, ben uçlara uçacağım

Everybody said it would hurt in the end
Herkes sonun acıtabileceğini söylerdi

Hurt in the end, but I feel nothin’
Acı sondadır ama hiç bir şey hissetmem

Angels all singin’ in monasteries, yeah
Melekler hep manastırda şarkı söylerler,evet

My soul is burning in LaFerraris
Ruhum LaFerraris’te yanıyor

Father, sorry, Father, sorry
Baba,üzgünüm,baba, üzgünüm

Halos are given to ordinary lives
Haleler sıradan yaşamları veriyorlar

No, but this ain’t ordinary life
Hayır, ama bu sıradan yaşam değil

*Halo: Hale, Işık Halkası.
*Valhalla: İskandinav Mitolojisi’nde Tanrıların diyarı Asgard’da bulunan geniş kabul salonudur.