Tommy Richman DEVIL IS A LIE Türkçe Sözleri

İngilizce SözleriTürkçe Sözleri
Ah, ah, ah, ahAh, ah, ah, ah
Oh no, oh no, oh no, oh noOh hayır, oh hayır, oh hayır, oh hayır
Ah, ah, ah, ahAh, ah, ah, ah
Oh no, oh no, oh noOh hayır, oh hayır, oh hayır
I tell her “Pipe down, baby”, hell nawOna “Sakin ol, bebeğim” diyorum, asla
You know my roundabouts, baby, hell nawBenim dolambaçlı yollarımı biliyorsun, bebeğim, asla
It’s where I came from, baby, hell nawGeldiğim yer burası, bebeğim, asla
It’s ’cause I come from a different partÇünkü farklı bir yerden geliyorum
I can take you places you ain’t never seen beforeSeni daha önce hiç görmediğin yerlere götürebilirim
Ah, ahAh
You’re moving so loudÇok sesli hareket ediyorsun
That is not my goal, hell nawBu benim hedefim değil, asla
But you got no confidence, latelyAma son zamanlarda özgüvenin yok
Really wanna run around and chase meGerçekten peşimden koşmak istiyorsun
I’m not no Travis, baby, not no Chase BBen Travis değilim, bebeğim, Chase B değilim
I work too hard, can you fuckin’ pay me?Çok çalışıyorum, bana para verebilir misin?
I did so much, you did it with meBen çok şey yaptım, sen de benimle yaptın
And I’m not aloneVe yalnız değilim
It’s since 2019, you’re doin’ this with me2019’dan beri bunu benimle yapıyorsun
I’ma set it in stoneBunu taşa kazıyacağım
You come from a sunken place againYine çöküntülü bir yerden geliyorsun
You know the struggle, baby, can we be friends?Mücadeleyi biliyorsun, bebeğim, arkadaş olabilir miyiz?
From the bottom to the top againYine en dipten en tepeye
We go hard again, hard againYine çok çalışacağız, çok çalışacağız
But you got no confidence, latelyAma son zamanlarda özgüvenin yok
Really wanna run around and chase meGerçekten peşimden koşmak istiyorsun
I’m not no Travis, baby, not no Chase BBen Travis değilim, bebeğim, Chase B değilim
I work too hard, can you fuckin’ pay me?Çok çalışıyorum, bana para verebilir misin?
But you got no confidence, latelyAma son zamanlarda özgüvenin yok
Really wanna run around and chase meGerçekten peşimden koşmak istiyorsun
I’m not no Travis, baby, not no Chase BBen Travis değilim, bebeğim, Chase B değilim
I work too hard, can you fuckin’ pay me?Çok çalışıyorum, bana para verebilir misin?
Right now, right now (The devil is a lie)Şimdi, hemen şimdi (Şeytan bir yalan)
Right now, right now (I wanna be alive)Şimdi, hemen şimdi (Hayatta olmak istiyorum)
Right now, right now (Can we survive?)Şimdi, hemen şimdi (Hayatta kalabilir miyiz?)
Right now, right now (Can we survive?)Şimdi, hemen şimdi (Hayatta kalabilir miyiz?)
Right now, right now (The devil is a lie)Şimdi, hemen şimdi (Şeytan bir yalan)
Right now, right now (I wanna be alive)Şimdi, hemen şimdi (Hayatta olmak istiyorum)
Right now, right now (Can we survive?)Şimdi, hemen şimdi (Hayatta kalabilir miyiz?)
Right now, right now (Can we survive?)Şimdi, hemen şimdi (Hayatta kalabilir miyiz?)