Tyron Hapi &Mimoza-Anyway (Türkçe Çeviri)

One guy, two guy count ’em all up
Bir adam, iki adamı sayabilir

I had so many try
Ben çok fazla denedim

But they got me fucked up and I
Ama onlar beni mahvettiler ve ben

Guess I’m just looking for something better
Tahmin ediyorum ki sadece bazı şeylerini en iyisini arıyorum

I could be faded get lost in his eyes
Onun kaybolmuş gözlerinde solabilirdim

Yeah he look fly
Evet o uçuyor görünüyor

Then again so do I
Sonra tekrar yapar mıyım

But u and I we look better together
Ama sen ve ben biz birlikte daha iyi görünüyoruz

Gon’ let my hair down tonight
Geceleri saçım aşağı gitmeme izin vermiyor

But at the end of the night
Ama gecelerin sonunda

Baby he can forget it
Bebeğim o unutabilir

Cause you’re coming to get it
Çünkü sen onu almış geliyorsun

Cause I waited, I waited, I waited
Çünkü ben bekledim, bekledim, bekledim

For a guy like you
Senin gibi bir erkek için

To save me, to save me, to save me
Beni koruman için, beni koruman için, beni koruman için

From the other dudes
Diğer heriflerden

If you want me you don’t have to chase it
Eğer beni istersen sen onu takip etmek zorunda kalmazsın

Like the others do
Diğerlerinin yaptığı gibi

Cause baby you
Çünkü bebeğim sen

Only you
Yalnız sen

You got me anyway
Sen beni her hangi şekilde aldın

Ain’t complicated it’s just a trade
Şikayetsiz sadece bir ..

We can upgrade if u feel the same
Biz eğer sen aynı hissedersen güçlenebiliriz

Why would we settle for something lesser
Daha azı için bazı şeyleri neden kuramadık

Sometimes I mess up
Bazen karıştırırım

And call him your name
Ve senin için ona söylerim

Is it love on the brain
Beyinlerdeki aşk mı

We keep on checking upon each other
Biz birbirimizi kontrol etmeye devam etmeliyiz