vansire – eleven weeks türkçe çeviri

Since we last spoke
The past eleven weeks
The stacks of paper left me feeling
Like sentience is not quite what it seems

Son konuşmamızdan beri
On bir hafta geçti
Kağıt yığınları beni duygulandırdı
Duyarlılığın göründüğü gibi olmadığı gibi

When we last wrote
It was the sun and me
With cliffs as high and fears as deep
With my magnum opus, my starry-eyed recitative

En son yazdığımızda
Güneş ve bendik
Yüksek uçurumlar ve derin korkularla
Magnum opus’umla, yıldızlı gözlü anlatımımla

The color on these trees
It’s like something from a movie
Last night, I smiled
While laughing at a moonbeam
We’re all moving

Bu ağaçların rengi
Bir filmden bir şey gibi
Dün gece gülümsedim
Bir ay ışığına gülerken
Hepimiz hareket ediyoruz

I felt awoke
Our summer music spree
My reflections on being cut free
It’s turning out to be the strength I need

Uyanmış hissettim
Yaz müzik çılgınlığımız
Serbest bırakılma üzerine düşüncelerimin
İhtiyacım olan güç olduğu ortaya çıkıyor

I hope you know
That there’s still joy for me
In fleeting moments, I take relief
In my suspicion that these past months were a dream

Umarım biliyorsundur
Benim için hala neşe olduğunu
Kısacık anlarda rahatlıyorum
Bu geçen ayların bir rüya olduğundan şüpheleniyorum

You should see these trees
It’s like something from a movie
And when she smiles
The earth’s no longer moving
The thought’s soothing

Bu ağaçları görmelisin
Bir filmden bir şey gibi
Ve gülümsediğinde
Dünya artık hareket etmiyor
Düşünce rahatlatıcı