Her name is Noelle
Onun adı Noelle

I have a dream about her
Onunla ilgili bir hayalim var

She rings my bell
Beni baştan çıkarıyor

I got gym class in half an hour
Yarım saate kadar beden eğitimi dersim var

Oh, how she rocks
Oh, nasıl da havalı gözüküyor

In Keds and tube socks
Keds ve uzun çoraplarıyla

But she doesn’t know who I am
Ama o benim kim olduğumu bilmiyor

And she doesn’t give a damn about me
Ve umrunda değilim

‘Cause I’m just a teenage dirtbag, baby
Çünkü ben yalnızca bir genç bir pislik torbasıyım, bebeğim

Yeah, I’m just a teenage dirtbag, baby
Evet, ben yalnızca genç bir pislik torbasıyım, bebeğim

Listen to Iron Maiden baby with me
Benimle birlikte Iron Maiden dinle bebeğim

Her boyfriend’s a dick
Onun erkek arkadaşı bir pislik

And he brings a gun to school
Ve okula silah getiriyor

And he’d simply kick
Ve kıçımı tekmelerdi

My ass if he knew the truth
Eğer gerçeği bilseydi

He lives on my block
Benim blokta oturuyor

And he drives an IROC
Ve bir IROC sürüyor

But he doesn’t know who I am
Ama benim kim olduğumu bilmiyor

And he doesn’t give a damn about me
Ve umrunda değilim

‘Cause I’m just a teenage dirtbag, baby
Çünkü ben yalnızca genç bir pislik torbasıyım, bebeğim

Yeah, I’m just a teenage dirtbag, baby
Evet, ben yalnızca genç bir pislik torbasıyım, bebeğim

Listen to Iron Maiden baby with me
Benimle birlikte Iron Maiden dinle bebeğim

Oh, yeah, dirtbag, no, she doesn’t know what she’s missin’
Oh, evet, pislik torbası, hayır, o ne kaybettiğini bilmiyor

Oh, yeah, dirtbag, no, she doesn’t know what she’s missin’
Oh, evet, pislik torbası, hayır, o ne kaybettiğini bilmiyor

Man, I feel like mold
Adamım, kalıp gibi hissediyorum

It’s prom night and I am lonely
Bu balo gecesi ve ben yalnızım

Lo and behold
Bak ve seyret

She’s walking over to me
Bana doğru yürüyor

This must be fake
Bu sahte olmalı

My lip starts to shake
Dudaklarım titremeye başlıyor

How does she know who I am?
Nasıl olur da kim olduğumu biliyor?

And why does she give a damn about me?
Ve neden beni umursuyor?

I’ve got two tickets to Iron Maiden, baby
Iron Maiden’a iki tane biletim var, bebeğim

Come with me Friday, don’t say “maybe”
Cuma günü gel benimle, “belki” deme

I’m just a teenage dirtbag, baby, like you
Ben yalnızca genç bir pislik torbasıyım, bebeğim, senin gibi

Oh, yeah, dirtbag, no, she doesn’t know what she’s missin’
Oh, evet, pislik torbası, hayır, o ne kaybettiğini bilmiyor

Oh, yeah, dirtbag, no, she doesn’t know what she’s missin’
Oh, evet, pislik torbası, hayır, o ne kaybettiğini bilmiyor