Happy Now

Zedd & Elley Duhé

You’re a world away
Uzakta bir dünyasın

Somewhere in the crowd
Kalabalığın içinde bir yerde

In a foreign place
Yabancı bir yerde

Are you happy now?
Şimdi mutlu musun?

There’s nothing left to say
Söylenecek hiçbir şey kalmadı

So I shut my mouth
Bu yüzden ağzımı kapattım

So won’t you tell me, babe
Bu yüzden bana anlatma , bebeğim

Are you happy now?
Şimdi mutlu musun?

You’re the only one who can up and run
Yapıp ve kaçan sadece sensin

Leave me just as empty as the day you came
Geleceğin güne kadar beni sadece aç bırakın

And you hold all the cards, all the broken hearts
Ve tüm kartları, tüm kırılmış kalpleri tut

Strung over your shoulder till it’s all in vain
Hepsi boşuna olana kadar omuzunun üzerine dizdin

And only you know the strength in your teeth
Ve sadece sen biliyorsun dişlerindeki gücü

The wash in the weight of your pockets, so deep
Ceplerinin ağırlığında yuka , çok derin

And lonely
Ve yanlız

You’re a world away
Uzakta bir dünyasın

Somewhere in the crowd
Kalabalığın içinde bir yerde

In a foreign place
Yabancı bir yerde

Are you happy now?
Şimdi mutlu musun?

There’s nothing left to say
Söylenecek hiçbir şey kalmadı

So I shut my mouth
Bu yüzden ağzımı kapattım

So won’t you tell me, babe
Bu yüzden bana anlatma, bebeğim

Are you happy now?
Şimdi mutlu musun?

Are you happy now?
Şimdi mutlu musun?

You’re the only one who can
Yapabilecek tek kişi sensin

In the palm of your hands
Avucunun içinde

You can make me dance
Beni dans ettirebilirsin

Spin me around in circles till I’m wrapped in string
İpe sarılana kadar daireler etrafında dönder beni beni

You keep on talking sweet till your fingers bleed
Parmakların kanayana kadar tatlı konuşmaya devam et

But don’t you dare ask me how I’ve been
Ama bana nasıl olduğumu sormaya cürret etme

Now only you know the strength in your teeth
The wash in the weight of your pockets, so deep
And lonely

You’re a world away
Uzakta bir dünyasın

Somewhere in the crowd
Kalabalığın içinde bir yerde

In a foreign place
Yabancı bir yerde

Are you happy now?
Şimdi mutlu musun?

There’s nothing left to say
Söylenecek hiçbir şey kalmadı

So I shut my mouth
Bu yüzden ağzımı kapattım

So won’t you tell me, babe
Bu yüzden bana anlatma, bebeğim

Are you happy now?
Şimdi mutlu musun?

Are you happy now?
Şimdi mutlu musun?

You’re the only one who can
Yapabilecek tek kişi sensin

You’re the only, you’re the only
Sadece sensin, sadece sensin

You’re the only one who can
Yapabilecek tek kişi sensin

You’re the only, you’re the only
Sadece sensin , sadece sensin

[Outro]
World away
Uzakta dünya

Somewhere in the crowd
Kalabalığın içinde bir yerde

In a foreign place
Yabancı bir yerde

Are you happy now?
Şimdi mutlu musun?

There’s nothing left to say
Söylenecek hiçbir şey kalmadı

So I shut my mouth
Bu yüzden ağzımı kapattım

So won’t you tell me, babe
Bu yüzden bana anlatma, bebeğim

Are you happy now?
Şimdi mutlu musun?