People say people change İnsanlar söyler insanlar değişir I don’t think that that’ll change Değişebileceğimi...