Decalcomania: Türkçesi "dekalkomani" olan kelimenin anlamı, 1930lu yıllarda Oscar Dominguez' in oluşturduğu...