Karma Karma: Yapılan bir şeyin dönüp dolaşıp kişiyi bulacağına dair duyulan inanç. Heartbreaker,...