My death, it haunts him like a ship
Without a sail
I know I’ll be gone soon
But just for him, I will prevail

Ölümüm, yelkensiz bir gemi gibi
Peşini bırakmıyor
Biliyorum yakında gideceğim
Ama sadece onun için, ben galip geleceğim

He doesn’t like it when I cry (Cry, cry, cry)
He doesn’t like it when I cry (Cry, cry, cry)
He doesn’t like it when I cry (Cry, cry, cry)
And now he’s gone, so I’m crying all the time

Ağlamamdan hoşlanmıyor (Ağla, ağla, ağla)
Ağlamamdan hoşlanmıyor (Ağla, ağla, ağla)
Ağlamamdan hoşlanmıyor (Ağla, ağla, ağla)
Ve şimdi o gitti, bu yüzden her zaman ağlıyorum

Crying all the time
Crying all the time

Her zaman ağlıyorum
Her zaman ağlıyorum

My death, it taunts me like a ship
Without a sail
I know I’ll be gone soon
But just for him, I will prevail

Ölümüm, benimle yelkensiz bir gemi gibi
Alay ediyor
Biliyorum yakında gideceğim
Ama sadece onun için, ben galip geleceğim

He doesn’t like it when I cry (Cry, cry, cry)
He doesn’t like it when I cry (Cry, cry, cry)
He doesn’t like it when I cry (Cry, cry, cry)
And now he’s gone, so I’m crying all the time

Ağlamamdan hoşlanmıyor (Ağla, ağla, ağla)
Ağlamamdan hoşlanmıyor (Ağla, ağla, ağla)
Ağlamamdan hoşlanmıyor (Ağla, ağla, ağla)
Ve şimdi o gitti, bu yüzden her zaman ağlıyorum

Crying all the time
Crying all the time
Crying all the time

Her zaman ağlıyorum
Her zaman ağlıyorum
Her zaman ağlıyorum

He doesn’t like it when I cry (Cry, cry, cry)
He doesn’t like it when I cry (Cry, cry, cry)
He doesn’t like it when I cry (Cry, cry, cry)
And now he’s gone, so I’m crying all the time

Ağlamamdan hoşlanmıyor (Ağla, ağla, ağla)
Ağlamamdan hoşlanmıyor (Ağla, ağla, ağla)
Ağlamamdan hoşlanmıyor (Ağla, ağla, ağla)
Ve şimdi o gitti, bu yüzden her zaman ağlıyorum