dove cameron ft khalid we go down together türkçe çeviri

Sometimes, we fly, sometimes, we fall
Sometimes, I feel like we’re nothing at all
Dream in the light, dance in the dark
You fill the spaces inside of my heart, mm

 
Bazen uçarız bazen düşeriz
Bazen, biz hiçmişiz gibi hissediyorum
Işıkta hayal kurar, karanlıkta dans ederiz
Kalbimin içindeki boşlukları dolduruyorsun, mm
 
Am I really mine? Are you really yours?
If all your emotions cut straight to my core
Times when you cry, I feel it all
Whenever you leave me, I wait for your call
 
Ben gerçekten benim miyim? Sen gerçekten senin misin?
Eğer tüm duyguların doğrudan özüme dokunuyorsa
Ağladığın zamanlar, hepsini hissediyorum
Ne zaman beni terk edersen, aramanı bekliyorum
 
You are everything I’m living for
Sen uğruna yaşadığım her şeysin
 
If you go down, then we go down together
If you hold on, I might just stay forever
If you gеt hurt, I’ll try to make it better
If you go down, thеn we go down together

 
Eğer düşersen, o zaman birlikte düşeriz
Eğerdayanırsan, sonsuza kadar kalırım
Eğer incinirsen, daha iyi hale getirmeye çalışacağım
Eğer düşersen, o zaman birlikte düşeriz
 
Sometimes, we’re right, sometimes, we’re wrong
Sometimes, the line has just never been drawn
Nights when we fight, we strike a chord
Then we forget what we’ve been fighting for
 
Bazen haklıyız, bazen haksızız
Bazen çizgi hiç çekilmemiş oluyor
Kavga ettiğimiz geceler, acı çekeriz
Sonra ne için savaştığımızı unuturuz
 
Lay on the floor, sleep in your arms
Pausing the world to stay right where we are
Close all the blinds, lock all the doors
Things fall apart and I’m wanting you more

 
Yere uzanmış, kollarında uyurken
Tam olduğumuz yerde kalmak için dünyayı durduruyoruz
Tüm panjurlar kapalı, tüm kapıları kilitli
Her şey dağılıyor ve ben seni daha çok istiyorum
 
You are everything I’m living for
Sen uğruna yaşadığım her şeysin
 
If you go down, then we go down together
If you hold on, I might just stay forever
If you gеt hurt, I’ll try to make it better
If you go down, thеn we go down together

 
Eğer düşersen, o zaman birlikte düşeriz
Eğerdayanırsan, sonsuza kadar kalırım
Eğer incinirsen, daha iyi hale getirmeye çalışacağım
Eğer düşersen, o zaman birlikte düşeriz