ellie goulding – fields of gold türkçe çeviri

You’ll remember me when the west wind moves
Upon the fields of barley
You’ll forget the sun in his jealous sky
As we walk in fields of gold

Batı rüzgarı estiğinde beni hatırlayacaksın
Arpa tarlaları üzerinde
Kıskanç gökyüzünde güneşi unutacaksın
Altın tarlalarında yürürken

So she took her love for to gaze awhile
Upon the fields of barley
In his arms she fell as her hair came down
Among the fields of gold

Bu yüzden bir süre bakmak için aşkını aldı
Arpa tarlaları üzerinde
Saçları süzülürken onun kollarında düştü
Altın alanlar arasında

Will you stay with me? Will you be my love?
Among the fields of barley
We’ll forget the sun in his jealous sky
As we lie in fiеlds of gold

Benimle kalacak mısın? Aşkım olacak mısın?
Arpa tarlaları arasında
Kıskanç gökyüzünde güneşi unutacağız
Biz altın tarlalarında yatarken

I never made promisеs lightly
And there have been some that I’ve broken
But I swear in the days still left
We’ll walk in fields of gold
We’ll walk in fields of gold

Asla hafif sözler vermedim
Ve kırdığım bazı sözler de oldu
Ama hala kalan günlere yemin ederim
Altın tarlalarında yürüyeceğiz
Altın tarlalarında yürüyeceğiz

I never made promises lightly
And there have been some that I’ve broken
But I swear in the days still left
We’ll walk in fields of gold
We’ll walk in fields of gold

Asla hafif sözler vermedim
Ve kırdığım bazı sözler de oldu
Ama hala kalan günlere yemin ederim
Altın tarlalarında yürüyeceğiz
Altın tarlalarında yürüyeceğiz

Many years have passed since those summer days
Among the fields of barley
See the children run as the sun goes down
Among the fields of gold

O yaz günlerinin üzerinden uzun yıllar geçti
Arpa tarlaları arasında
Güneş batarken koşan çocuklara bak
Altın tarlalar arasında

You’ll remember me when the west wind moves
‘Pon the fields of barley
You can tell the sun in his jealous sky
When we walked in fields of gold
When we walked in fields of gold
When we walked in fields of gold

Batı rüzgarı estiğinde beni hatırlayacaksın
Arpa tarlaları üzerinde
Güneşe kıskanç gökyüzünde söyleyebilirsin
Altın tarlalarında yürüdüğümüzde
Altın tarlalarında yürüdüğümüzde
Altın tarlalarında yürüdüğümüzde