james arthur – a thousand years türkçe çeviri

Heart beat fast
Colours and promises
How to be brave?
How can I love when I’m
Afraid to fall?
Watching you stand alone
All of my doubt
Suddenly goes away somehow

Kalp ritmi hızlanır
Renkler ve sözler
Nasıl cesur olunur?
Nasıl sevebilirim
Düşmekten korkarken?
Seni görünce
Tüm şüphelerim
Birden bire kayboluyor

One step closer
Bir adım daha yakın

I have died every night waiting for you
Darling, don’t be afraid, I have loved you
For a thousand years
I’ll love you for a thousand more

Seni bekleyerek her gece öldüm
Sevgilim korkma, seni sevdim
Yüz yıldır
Bir yüz yıl daha da seveceğim

Time stands still
Beauty in all she is
I will be brave
I will not let anything
Take away
What’s standing in front of me
Every breath
Every hour has come to this

Zaman durur
Onun tüm bu güzelliğinden
Cesur olacağım
Önümde duranı
Hiçbir şeyin alıp
Götürmesine izin vermeyeceğim

One step closer
Bir adım daha yakın

I have died evеry night waiting for you
Darling, don’t be afraid
I have loved you for a thousand yеars
I’ll love you for a thousand more
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I’ll love you for a thousand more

Seni bekleyerek her gece öldüm
Sevgilim korkma, seni sevdim
Yüz yıldır
Bir yüz yıl daha da seveceğim
Tüm bu zaman seni bulacağıma inandım
Zaman bana kalbini getirdi
Seni yüz yıl boyunca sevdim
Bir yüz yıl daha da seveceğim

I love you
I loved you for a thousand-
I’ll love you for a thousand years
So in love
So in love

Seni seviyorum
Seni sevdim
Seni yüz yıl seveceğim
Çok aşığım
Çok aşığım

One step closer
One step closer

Bir adım daha yakın
Bir adım daha yakın

I have died every night waiting for you
Darling, don’t be afraid
I have loved you for a thousand years
I’ll love you for a thousand more
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thou- thousand years, hey
I loved you for a thousand more

Seni bekleyerek her gece öldüm
Sevgilim korkma, seni sevdim
Yüz yıldır
Bir yüz yıl daha da seveceğim
Tüm bu zaman seni bulacağıma inandım
Zaman bana kalbini getirdi
Seni yüz yıl boyunca sevdim
Bir yüz yıl daha da seveceğim