röyskopp – unity türkçe çeviri

…we could be good
You know…

…iyi olabiliriz
Biliyorsun…

Hey boy
The wait is over
I feel
Like getting closer

Hey oğlum
Bekleyiş sona erdi
Hissediyorum
Yaklaşıyoruz

Let go of control
Hit me with desires of the night
Ooh

Kontrolü bırak
Gecenin arzularıyla vur bana

In ways I don’t know
Feelings I don’t understand

Bilmediğim şekillerde
Anlam veremediğim duygular

Oh, baby come with me
We’ve got this energy
Tonight it’s you and me
In total unity

Ah bebeğim benimle gel
Biz bu enerjiye sahibiz
Bu gece sen ve ben
Tam birlik içindeyiz

Say boy
Am I the one
You want?

Oğlum söyle
Ben miyim
İstediğin?

Don’t be afraid
To let
Me know

Beni
Tanımaktan
Korkma

Oh, baby come with me
I feel this energy
Just give it all to me
No one else can
Make me feel like

Ah bebeğim benimle gel
Bu enerjiyi hissediyorum
Sadece hepsini bana ver
Senden başka kimse
Bana öyle hissettiremez

You feel it!
I know!
You really gotta
Believe it!
Let go!
You know you gotta
Let go of control
Hit me with desires of the night

Hisset!
Biliyorum!
Gerçekten
Buna inanmalısın!
Bırak!
Zorundasın biliyorsun
Kontrolü bırak
Gecenin arzularıyla vur bana

In waves of delight
Over and over again

Zevk dalgalarında
Tekrar tekrar

Oh, baby come with me
We’ve got this energy
Tonight it’s you and me
In total unity

Ah bebeğim benimle gel
Biz bu enerjiye sahibiz
Bu gece sen ve ben
Tam birlik içindeyiz

We’ve got it
It’s you and me
In total unity
In total unity

Buna sahibiz
Sen ve ben
Tam birlik içinde
Tam birlik içinde