Wish I could synthesize
A picture perfect guy
Oh, I, oh, I

Keşke sentezleyebilseydim
Harika erkeğin fotoğrafını
Ah, ben, ah, ben

Where all the boys at with emotional stability?
Nice car, a CEO, and almost just as smart as me

Where all the boys at with financial security?
A doctor, a model, a man of possibilities

Duygusal olarak stabil olan erkekler nerede?
Güzel bir araba, bir CEO, ve neredeyse benim kadar akıllı
Finansal güvenliği olan erkekler nerede?
Bir doktor, bir model, imkanlarla dolu bir erkek

They say, “Expectations are too high
And you’ll never find a guy like that”
It’s driving you mad, honey
They say that “It’s just a waste of time
Get your head out of the sky”, but why?
(Here we go!)

“Beklentilerin çok yüksek
Ve asla böyle bir erkek bulamayacaksın” diyorlar
Bu seni çılgına çeviriyor, balım
“Bu sadece zaman kaybı
Aklın beş karış havada” diyorlar, ama neden?
(Başlıyoruz!)

Oh, I, wish I could synthesize
A picture perfect guy, oh, I, oh, I
Six feet tall and super strong

We’d always get along, alright, alright
Oh, he’d pick me up at eight, and not a minute late
‘Cause I don’t like to wait, no
Kind and ain’t afraid to cry, or treat his momma right
That’s right, that’s what I like

Ah, keşke sentezleyebilseydim
Harika erkeğin bir fotoğrafını
1.82 boyunda ve süper güçlü
Her zaman çok iyi geçinirdik, pekala, pekala
Ah, beni tam sekizde alırdı, ve bir dakika bile geç değil
Çünkü beklemekten hoşlanmam, hayır
Kibar ve ağlamaktan korkmayan, veya annesine iyi davranan
Doğru, işte bundan hoşlanıyorum

I need a man who don’t get jealous ‘less I want him to
A gentleman to take care of me in the bedroom
Romantic love but keep it rough
Am I asking too much?

Ben istemedikçe kıskanmayan bir erkeğe ihtiyacım var
Yatak odasında icabıma bakan bir centilmen
Romantik bir aşk ama sertliğini kaybetmesin
Çok fazla şey mi istiyorum?

They say, “Expectations are too high
And you’ll never find a guy like that”
It’s driving you mad, honey
They say that “It’s just a waste of time
Get your head out of the sky”, but why?

“Beklentilerin çok yüksek
Ve asla böyle bir erkek bulamayacaksın” diyorlar
Bu seni çılgına çeviriyor, balım
“Bu sadece zaman kaybı
Aklın beş karış havada” diyorlar, ama neden?

Oh, I, wish I could synthesize
A picture perfect guy, oh, I, oh, I
Six feet tall and super strong
We’d always get along, alright, alright (alright, oh, no, no)
Oh, he’d pick me up at eight, and not a minute late (no)
‘Cause I don’t like to wait, no
Kind and ain’t afraid to cry, or treat his momma right
That’s right, that’s what I like

Ah, keşke sentezleyebilseydim
Harika erkeğin bir fotoğrafını

1.82 boyunda ve süper güçlü
Her zaman çok iyi geçinirdik, pekala, pekala
Ah, beni tam sekizde alırdı, ve bir dakika bile geç değil
Çünkü beklemekten hoşlanmam, hayır
Kibar ve ağlamaktan korkmayan, veya annesine iyi davranan
Doğru, işte bundan hoşlanıyorum

I’ve been looking high and low
For a man who’s just right (ha-ha)
And treats me mighty fine
So come on, baby, show me what you got!

Yerde gökte arıyordum
Doğru erkeği
Bana muazzam iyi davranan
O zaman haydi, bebeğim, sahip olduklarını göster!

Oh, I, wish I could synthesize
A picture perfect guy, oh, I, oh, I (oh, no)
Six feet tall and super strong (hey)
We’d always get along, alright, alright, alright
Oh, he’d pick me up at eight (hey), and not a minute late (oh, no)
‘Cause I don’t like to wait, no
Kind and ain’t afraid to cry (ain’t afraid to cry), or treat his momma right
That’s right, that’s right, that’s what, that’s what I like

Ah, keşke sentezleyebilseydim
Harika erkeğin bir fotoğrafını
1.82 boyunda ve süper güçlü
Her zaman çok iyi geçinirdik, pekala, pekala
Ah, beni tam sekizde alırdı, ve bir dakika bile geç değil
Çünkü beklemekten hoşlanmam, hayır
Kibar ve ağlamaktan korkmayan, veya annesine iyi davranan
Doğru, doğru, işte, işte bundan hoşlanıyorum