Y’all can’t handle this
Y’all don’t know what’s about to happen baby
Team 10
Los Angeles, Cali boy
But I’m from Ohio though, white boy

 

Bunu kaldıramayacaksınız
Neler olacağını bilmiyorsunuz bebeğim
Team 10
Los Angeles,Kalfiorniya genci
Ama ben Ohio’lu beyaz bir çocuğum

 

It’s everyday bro, with the Disney Channel flow
Her gün olan şey kardeşim,Disney Channel’in akışıyla
5 mill on YouTube in 6 months, never done before
6 ayda 5 milyon izlenim,daha önce hiç olmamıştı
Passed all the competition man, PewDiePie is next
Tüm yarışmaları geçtim adamım,PewDiePie (Youtube kanalı) sıradaki
Man I’m poppin’ all these checks, got a brand new Rolex
Adamım tüm engelleri uçuruyorum,yeni bir Rolex saatim var
And I met a Lambo too and I’m coming with the crew
Bir Lamborghini ile buluştum ve ekibimle geliyorum
This is Team 10, bitch, who the hell are flippin’ you?
İşte Team 10 karşınızda,kimi lanetliyorsun bakalım?
And you know I kick them out if they ain’t with the crew
Ve biliyorsun ki onlar ekibimden olmasaydı kapı dışarı ederdim
Yeah, I’m talking about you, you beggin’ for attention
Evet,senden bahsediyorum,dikkat çekmek için ölüyorsun
Talking shit on Twitter too but you still hit my phone last night
Twitter’da saçmalıyorsun ama hala dün geceden beri beni arıyorsun
It was 4:52 and I got the text to prove
Saat sabahın 4.52’siydi,kanıtlı mesajlarım var
And all the recordings too, don’t make me tell them the truth
Ve her şeyin kayıdı var,onlara gerçekleri söyletme bana
And I just dropped some new merch and it’s selling like a god, church
Ve şimdi yeni ürünler çıkardım,bir Tanrı gibi satılıyor,kilise
Ohio’s where I’m from, we chew ’em like it’s gum
Ohio’dan geldim,onları sakız gibi çiğniyoruz
We shooting with a gun, the tattoo just for fun
Silahla ateşliyoruz,eğlencesine dövme yaptırıyoruz
I Usain Bolt and run, catch me at game one
Ben Usain Bolt’um ve koşarım,beni ilk oyunda yakala
I cannot be outdone, Jake Paul is number one
Ben yenilmezim,Jake Paul bir numara

 

It’s everyday bro
It’s everyday bro
It’s everyday bro
I said it is everyday bro!

 

Her gün olan şey kardeşim
Her gün olan şey kardeşim
Her gün olan şey kardeşim
Her gün olan şey kardeşim

 

You know it’s Nick Crompton and my collar stay poppin’
Yes, I can rap and no, I am not from Compton
England is my city
And if it weren’t for Team 10, then the US would be shitty
I’ll pass it to Chance ’cause you know he stay litty

 

Biliyorsun işte Nick Crompton ve benim yakalarım havalanıyor
Evet,rap yapabilir ve hayır diyebilirim,ben Compton’dan değilim
İngiltere benim şehrim
Ve eğer Team 10’da olmasaydım,Amerika b*ktan olurdu
Chance’ye paslayacağım çünkü o sarhoş kalmaya devam ediyor

 

Two months ago you didn’t know my name
İki ay önce ismimi bilmiyordun
And now you want my fame? Bitch I’m blowin’ up
Şimdi şöhretimi mi istiyorsun?Kızım tepem atıyor
I’m only going up, now I’m going off, I’m never fallin’ off
Sadece yükseliyorum,şimdi alçalıyorum ama asla düşmem
Like Mag, who? Digi who? Who are you?
Mag gibi,kim?Digi kim?Sen kimsin?
All these beefs I just ran through, hit a milli in a month
Bütün bu tartışmalardan koşarak kaçıyorum,bir ayda bir milyon tık alıyorum
Where were you? Hatin’ on me back in West Fake
Sen neredeydin?West Fake’te beni kötülüyorsun
Think you need to get your shit straight
Sanırım saçmalıklarını kabullenmen gerek
Jakey brought me to the top, now we’re really poppin’ off
Jakey beni zirveye taşıdı,şimdi hepimiz gerçekten ateşliyoruz
Number 1 and number 4, that’s why these fans all at our door
1 numara ve 4 numara,bu yüzden hayranlarımız kapıda
It’s lonely at the top so we all going
Zirvede yalnızlar olur o yüzden gidiyoruz
We left Ohio, now the trio is all rollin’
Ohio’yu bıraktık,şimdi bu üçlü ortamlara akıyor
It’s Team 10, bitch
İşte Team 10,s*rtük
We back again, always first, never last
Tekrar döndük,her zaman ilk,ama asla son değil
We the future, we’ll see you in the past
Biz geleceğiz,seninle geçmişte görüşeceğiz

 

It’s everyday bro
It’s everyday bro
It’s everyday bro
I said it is everyday bro!

 

Her gün olan şey kardeşim
Her gün olan şey kardeşim
Her gün olan şey kardeşim
Her gün olan şey kardeşim

 

Hold on, hold on, hold on
Can we switch the language?
We ’bout to hit it
Sí, lo único que quiero es dinero
Trabajando en YouTube todo el día entero
Viviendo en U.S.A, el sueño de cualquiera
Enviando dólares a mi familia entera
Tenemos una persona por encima
Se llama Donald Trump y está en la cima
Desde aquí te cantamos – can I get my VISA?
Martinez Twins, representando España
Desde la pobreza a la fama

 

Dur,dur,dur
Dili değiştirebilir miyiz?
Gelmek üzereyiz
Evet,tek istediğimiz para
Gün boyu Youtube’da çalışıyoruz
Amerika’da yaşıyoruz herkesin hayalini
Bütün aileme dolar saçıyorum
Yukarıda tek bir isim var Donald Trump,o zirvede
İşte burada sana söylüyoruz
Şimdi oturma izni mi alabilir miyim?
Martinez ikizleri İspanya’yı temsil ediyor
Sefaletten şöhrete giden yol

 

It’s everyday bro
It’s everyday bro
It’s everyday bro
I said it is everyday bro!

 

Her gün olan şey kardeşim
Her gün olan şey kardeşim
Her gün olan şey kardeşim
Her gün olan şey kardeşim

 

Yo, it’s Tessa Brooks
İşte Tessa Brooks karşınızda
The competition shook
Yarış şoku
These guys up on me
Bu gençler üstümde
I got ’em with the hook
Onları kancamla yakaladım
Lemme educate ya’
İzin verin sizi eğiteyim
And I ain’t talking book
Kitap olmadan
Panera is your home?
Panera (restorant) senin evin mi?
So, stop calling my phone
Haydi beni aramayı kes
I’m flyin’ like a drone
Erkek arı gibi uçuyorum
They buying like a loan
Onlar borç alır gibi satın alıyorlar
Yeah, I smell good
Evet ben güzel kokuluyum
Is that your boy’s cologne?
Bu senin erkeklerinin kokusu mu?

 

Is that your boy’s cologne?
Bu senin erkeklerinin kokusu mu?
Started balling’
Uçurmaya başladı
Quicken Loans
Now I’m in my flippin’ zone
Şimdi defile sahnemdeyim
Yes, they all copy me
Evet hepsi beni kopyalıyor
But, that’s some shitty clones
Ama bunlar b*ktan kopyalar
Stay in all designer clothes
Tasarım elbiselerde kalıyorlar
And they ask me what I make
Ve bana ne yaptığımı soruyorlar
I said is 10 with six zeros
10’un yanında 6 sıfır var
Always plug, merch link in bio
Her zaman reklam yaparım,ürünlerim biyografi kısmında
And I will see you tomorrow ’cause
Ve yarın seni göreceğim çünkü
It’s everyday bro
Bu her gün olan şey kardeşim
Peace
Barış