When it comes to
Hitchin’ the boat up
Backin’ down the ramp
In my old truck
To find a bunch of logs
To catch a bunch of hogs
Yeah, I wrote the book
Yeah, I wrote the book

O geldiğinde
Tekneyi yukarı çekmek için
Rampadan aşağı geri dönüyorum
Eski kamyonumda
Bir seyir defteri bulmak için
Bir sürü domuz yakalamak için
Evet, bu kitabı yazdım (2)

If you wanna learn
To throw a curve right
To catch a cleanup
Lookin’ on a third strike
Talk a little smack
While he’s walkin’ back
Yeah, I wrote the book

Öğrenmek istiyorsan
Doğru bir viraj almak için
Temizliğe yetişmek için
Üçüncü bir vurguna bak
Küçük bir şapırtı ile konuşuyor
O geri dönerken
Evet, bu kitabı yazdım

But there’s one that lays by
The lamp on the nightstand
One that says don’t cuss and don’t fight
Or let the bottle turn you into a different man

Ama yanından geçen biri var
Komidinde lamba açık
Küfretme ve kavga etme diyen biri
Ya da şişenin seni farklı bir adama dönüştürmesine izin ver

But damn if I don’t do it every Friday night
Those get you into Heaven letters in red
Ain’t gettin’ read enough to
Keep me on a straight line
I’m a Jack of all trades
But man I gotta say
That’s one book I didn’t write

Ama kahretsin eğer bunu her Cuma akşamı yapmazsam
Bunlar seni kırmızı cennet mektuplarına götürüyor
Yeterince okumuyorsun
Beni düz bir çizgi üzerinde tutmak için
Ben bütün esnafların Jack’iyim
Ama adamım söylemeliyim
Bu benim yazmadığım bir kitap

I met a good girl
She had her life straight
She said she loved that I was good at everythin’
One day she left me in a cloud of dust
‘Cause I never was too good at pickin’ up

İyi bir kızla tanıştım
O onun düzgün hayatına sahipti
Her şeyde iyi olmamı sevdiğini söyledi
Bir gün beni tozlu bir bulutta terk etti
Çünkü seçmekte asla iyi olmadım

The one that lays by the lamp on the nightstand
The one that says don’t cuss and don’t fight
Or let the bottle turn you into a different man

Komidinin üzerindeki lambanın yanında duran biri var
Küfretme ve kavga etme diyen biri
Ya da şişenin seni farklı bir adama dönüştürmesine izin ver

But damn if I don’t do it every Friday night
Those get you into Heaven letters in red
Ain’t gettin’ read enough to
Keep me on a straight line
I’m a lack of all trades
But man I gotta say
That’s one book I didn’t write

Ama kahretsin eğer bunu her Cuma akşamı yapmazsam
Bunlar seni kırmızı cennet mektuplarına götürüyor
Yeterince okumuyorsun
Beni düz bir çizgi üzerinde tutmak için
Ben bütün esnafların Jack’iyim
Ama adamım söylemeliyim
Bu benim yazmadığım bir kitap

Yeah the good Lord knows I need it
I didn’t write it but I probably oughta read it

Evet iyi tanrı ona ihtiyacım olduğunu biliyor
Onu ben yazmadım ama muhtemelen onu okumalıyım

The one that lays by the lamp on the nightstand
One that says don’t cuss and don’t fight
Or let the bottle turn you into a different man

Komidinin üzerindeki lambanın yanında duran biri var
Küfretme ve kavga etme diyen biri
Ya da şişenin seni farklı bir adama dönüştürmesine izin ver

But damn if I don’t do it every Friday night
Those get you into Heaven letters in red
Ain’t gettin’ read enough to
Keep me on a straight line
I’m a lack of all trades
But man I gotta say

Ama kahretsin eğer bunu her Cuma akşamı yapmazsam
Bunlar seni kırmızı cennet mektuplarına götürüyor
Yeterince okumuyorsun
Beni düz bir çizgi üzerinde tutmak için
Ben bütün esnafların Jack’iyim
Ama adamım söylemeliyim

That’s one book I didn’t write
That’s one book I didn’t write
That’s one book I didn’t write

Bu benim yazmadığım bir kitap (3)