Mr. Probz – Tears Gone Bad (Türkçe Çeviri)

 

Staring at my rearview wondering how I made it out
Nasıl başa çıktığımı merak ederken arka pencereden bakıyorum

Took the road less traveled giving, thanks to the gravel that got me here
Zor yolu seçtim, beni buraya getiren çakıl taşlarına teşekkür ederim*

I couldn’t shed no tears through the pain and the suffering
Acıyla ve çileyle başa çıkarken gözyaşı dökemezdim

Why bother now
Şimdi neden dökeyim

Didn’t waste my time on it
Zamanımı buna harcamadım

They’re just tears gone bad
Çürümüş gözyaşları sadece**

 

Momma working long hours round the clock, just trying to make it work
Annem saatlerce çalışıyor, altından kalkmaya çalışıyor

Daddy had a choice between us and a bottle and we ended up packing our bags
Babam bir şişe*** ve bizim aramızda seçim yaptı, biz de eşyalarımızı topladık

Now he’s trying to reach out don’t need a grown man struggling
Şimdi (bize) ulaşmaya çalışıyor, boğuşup duran bir yetişkine ihtiyacımız yok

Don’t bother now
Neden şimdi canımı sıkayım

Didn’t make me drown poppa, these just tears gone bad
Babam beni dağıtamadı, bunlar sadece çürümüş gözyaşları

 

There were times I was lost and no one looked for me
Kaybolduğum ve kimsenin beni aramadığı zamanlar oldu

And I’ve been caught by the law
Ve polis tarafından yakalandım

They threw that book at me
O kitabı bana attılar

Lord I must have an angel watching over me
Tanrım, beni izleyen bir meleğim olmalı

Wouldn’t let me drown in them
Onları boğmama izin verme

Tears gone bad
Gözyaşları çürüdü

 

There were times I was lost and no one looked for me
Kaybolduğum ve kimsenin beni aramadığı zamanlar oldu

They told me I couldn’t fly with these broken wings
Bu kırık kanatlarla uçamayacağımı söylediler

Just look at me, tears don’t last
Bak bana sadece, gözyaşları akıp durmaz

Now look at me, I’m here at last
Bak bana şimdi, buradayım sonunda

 

*Hayatında zor yolu seçtiğinden ve oradaki zorluklar sayesinde olduğu yere geldiğinden bahsediyor.
**Ağlaması gerekirken ağlamadığından hiçbir anlamı kalmadığını söylüyor.
***Babası alkol, annesi ve kendisi arasında seçim yaptığında alkolü seçmiş.