Spare me your judgments and spare me your dreams
‘Cause recently mine have been tearing my seams
I sit alone in this winter clarity which clouds my mind
Alone in the wind and the rain you left me
It’s getting dark darling, too dark to see
And I’m on my knees, and your faith in shreds, it seems

Beni yargılarından kurtar ve bana hayallerini bağışla
‘Çünkü son zamanlarda benimki dikişlerimi yırtıyor
Aklımı karıştıran bu kış berraklığında yalnız oturuyorum
Benden ayrıldığın rüzgârda ve yağmurda yalnızım
Karanlık oluyor tatlım, görmek için çok karanlık
Ve dizlerimin üzerindeyim, görünen o ki inancın parçalanmış

Corrupted by the simple sniff of riches blown
I know you have felt much more love than you’ve shown
And I’m on my knees and the water creeps to my chest

Basit zenginlikler tarafından bozulmuşum
Gösterdiğinden daha fazlasını hissettiğini biliyorum
Ve dizlerimin üzerindeyim, yağmur göğüsümden akıyor

But plant your hope with good seeds
Don’t cover yourself with thistle and weeds
Rain down, rain down on me
Look over your hills and be still
The sky above us shoots to kill
Rain down, rain down on me

Ama umudunu iyi tohumlara ek
Kendini yabani otlarla çevrileme
Yağmur yağsın, üzerime yağsın
Tepelerinin üzerine bak ve sakin ol
Üzerimizdeki gökyüzü öldürürcesine ateş ediyor
Yağmur yağsın, üzerime yağsın

Oh I will hold on
I will hold on hope
Oh I will hold on
I will hold on hope
Oh I will hold on
I will hold on hope
I will hold on
I will hold on hope
I will hold on
I will hold on

Ah dayanacağım
Umuda tutunacağım (2)
Dayanacağım
Umuda tutunacağım
Dayanacağım (2)

I begged you to hear me, there’s more than flesh and bones
Let the dead bury their dead, they will come out in droves
But take the spade from my hands and fill in the holes you’ve made

Beni duyman için sana yalvardım, karşında et ve kemikten fazlası vardı
Ölünün ölülerini gömmesine izin verdin, sürüler halinde dirilecekler
Ama küreği elimden al ve açtığın çukuru doldur

Plant your hope with good seeds
Don’t cover yourself with thistle and weeds
Rain down, rain down on me

Umudunu iyi tohumlara ek
Kendini yabani otlarla çevrileme
Yağmur yağsın, üzerime yağsın