Yeah, yeah and the wind is talking
Yeah, yeah for the very first time
With a melody that pulls you towards it
Painting pictures of paradise

Evet,evet ve rüzgar konuşuyor
Evet, evet, ilk kez
Ona doğru çeken bir melodi ile
Cennetin resmini tasvir ediyor

Saying rise up to the light in the sky, yeah
Watch the light lift your heart up
Burn your flame through the night

Gökyüzündeki ışığa yüksel diyorum
Işığın kalbini kaldırışını izle
Gece boyunca alevini tutuşturuyor

Woah, spirit
Watch the heavens open, yeah
Spirit, can you hear it calling? Yeah

Ruh
Cennet kapılarının açılışını izle
Ruh, çağırdıklarını duyabiliyor musun? Evet

Yeah, yeah and the waters crashing
Trying to keep your head up high
While you’re trembling, that’s when the magic happens
And the stars gather by your side

Evet, evet, sular hızlanıyor
Başını dik tutmaya çalışıyor,sen titrerken
İşte böyle anlarda mucizeler olur
Ve yıldızlar etrafında toplanıyor

Saying rise up to the light in the sky, yeah
Watch the light lift your heart up
Burn your flame through the night

Gökyüzündeki ışığa yüksel diyorum
Işığın kalbini kaldırışını izle
Gece boyunca alevini tutuşturuyor

Woah, spirit
Watch the heavens open, yeah
Spirit, can you hear it calling? Yeah

Ruh
Cennet kapılarının açılışını izle
Ruh, çağırdıklarını duyabiliyor musun? Evet

Your destiny is coming close
Stand up and fight
So go into that far off land
And be one with the great lion, lion
A boy becomes a man

Kaderin yakınlaşıyor
Ayağa kalk ve savaş
Öyleyse bu uzak karaya git
Ve büyük aslanla birlikte ol
Bir erkek adama dönüşüyor