Mad Love (Çılgın Aşk)

[Becky G]
Jiggle up your body
Vücudunu salla
Jiggle up your swing, swing
Salıncağını salla, salıncağını

[Becky G & Sean Paul]
Love me, love me like that
Sev beni, beni böyle sev
Love me like we ain’t never let go (how you mean?)
Asla gitmemize izin vermeyecekmiş gibi sev beni (Nasıl yani?)
Love me, love me like that
Sev beni, beni böyle sev
Puco, puco, muy, muy lento (sing)
Yavaşla, yavaşla, çok, çok yavaşladı (söyle)
Take your time and do it just like we were in Jamaica or New York (woop woop woop)
Zamanını al ve şimdi Jamaika ya da New York’taymışız gibi yap
Love me, love me like that
Sev beni, beni böyle sev
Love me, give me some mad love
Sev beni, bana biraz çılgın aşk ver

[Becky G & Sean Paul]
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Love me, give me some mad love
Sev beni, bana biraz çılgın aşk ver

[Sean Paul & Becky G]
Baby girl, got me lovin’ on your body fat, give me some of that
Bebek kız, vücudunun kilosunu severken beni yakaladın, bunun birazını bana ver
Rubbin’ on your booty fat, wanna beat ya up
Kalçana sürtüyorum, seni uçurmak istiyorum
Me and my baby, when you [?] to the rap
Ben ve bebeğim, rep yaparken
Love the energy when you feel it [?]
Sen bunu hissederken enerjini seviyorum
In gyal, you preparin’, you ever look hot
Hatunlarda, sen hazırlanıyorsun, hep ateşli görünürsün
You the queen gyal, ya know so you never get flopped
Sen hatunların kraliçesisin, biliyorsun bu yüzden asla başarısız olmadın
I know I see when me walk fi ya spot
Biliyorum spot için yürürken gördüm
Eyes upon cheeck, precise and exact
Gözler yanaklar üzerine, kesin ve tamı tamına

[Becky G & Sean Paul]
Good Lord, girl, you going too hard (woo)
İyi lord, kızım, çok zorluyorsun
Gyal ya light up the place when I’m spreadin’ the two apart (oh, yeah yeah yeah)
Ben iki parçaya ayırırken kızım sen yeri aydınlatıyorsun
Good Lord, why you going so hard? (Do it, girl)
İyi lord, kızım, çok zorluyorsun (Yap bunu kızım)
Boy, I’m tryna make up but you’re making me feel so bad (bidi bang bang bang)
Oğlum, makyaj yapmaya çalışıyorum ama sen bana çok kötü hissettiriyorsun
Love me, love me like that
Sev beni, beni böyle sev
Love me like we ain’t never let go (how you mean?)
Asla gitmemize izin vermeyecekmiş gibi sev beni (Nasıl yani?)
Love me, love me like that
Sev beni, beni böyle sev
Puco, puco, muy, muy lento (sing)
Yavaşla, yavaşla, çok, çok yavaşladı (söyle)
Take your time and do it just like we were in Jamaica or New York (woop woop woop)
Zamanını al ve şimdi Jamaika ya da New York’taymışız gibi yap
Love me, love me like that
Sev beni, beni böyle sev
Love me, give me some mad love
Sev beni, bana biraz çılgın aşk ver

[Chorus: Becky G & Sean Paul]
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Love me, give me some mad love
Sev beni, bana biraz çılgın aşk ver
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Love me, give me some mad love
Sev beni, bana biraz çılgın aşk ver

[Sean Paul & Becky G]
Been there preparin’, your body insane
Burada hazırlanıyordum, vücudun çılgın
Still my gyal so you no how to swing
Hala benim kızım bu yüzden nasıl sallanacağını bilmiyorsun
Jiggle up your body, jiggle up and swing, swing
Vücudunu salla, salla ve sars, sars
And gyal say never, you a relentless thing
Ve kızım asla söyleme, acımasız bir şey olduğunu
Stepping in, ’bout to get it but you ever look hot,
İçeri giriyorsun, bunu elde etmek için ama ateşli görünüyorsun
I’m the queen, boy, you know that you never get flopped
Ben kraliçeyim, oğlum bunu biliyorsun sen asla başarısız olmazsın
Are you ready fi a night of loving?
Aşkın gecesi için hazır mısın?
With the stamina king, hear your body calling
Dayanıklı kralla, vücudunun isteğine kulak ver

[Becky G & Sean Paul]
Good Lord, girl, you going too hard (woo)
İyi lord, kızım, çok zorluyorsun
Gyal ya light up the place when I’m spreadin’ the two apart (oh, yeah yeah yeah)
Ben iki parçaya ayırırken kızım sen yeri aydınlatıyorsun
Good Lord, why you going so hard? (Do it, girl)
İyi lord, kızım, çok zorluyorsun (Yap bunu kızım)
Boy, I’m tryna make up but you’re making me feel so bad (bidi bang bang bang)
Oğlum, makyaj yapmaya çalışıyorum ama sen bana çok kötü hissettiriyorsun
Love me, love me like that
Sev beni, beni böyle sev
Love me like we ain’t never let go (how you mean?)
Asla gitmemize izin vermeyecekmiş gibi sev beni (Nasıl yani?)
Love me, love me like that
Sev beni, beni böyle sev
Puco, puco, muy, muy lento (sing)
Yavaşla, yavaşla, çok, çok yavaşladı (söyle)
Take your time and do it just like we were in Jamaica or New York (woop woop woop)
Zamanını al ve şimdi Jamaika ya da New York’taymışız gibi yap
Love me, love me like that
Sev beni, beni böyle sev
Love me, give me some mad love
Sev beni, bana biraz çılgın aşk ver

[Becky G & Sean Paul]
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Love me, give me some mad love
Sev beni, bana biraz çılgın aşk ver
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Watch the tempo
Tempoyu izle
Love me, give me some mad love
Sev beni, bana biraz çılgın aşk ver