Kâğıt kesiğinden daha çok, çok acıtır,
Hemen geçmez öyle vicdanın izi
Aklımda ne varsa, dilimde hepsi
Sanım herkesten önce arazi

It hurts more than a paper cut
The trace of conscience doesn’t fade away instantly
Whatever on my mind, I say it directly
My reputation arrive there before everyone

Kulağımda sayısız cevapsız çınlama,
Biri beni mi anıyor, seviyorum sanıyor
Köprüleri yakalı, kaldırıp kenara atalı,
Yüzünü unutalı uzun zaman oluyor

There are countless unanswered ringing in my ear
Is someone calling me and thinking that I love him?
It’s been a long time since I burnt the bridges,
thrown them away and forgotten your face

Kalbimde kırılmadık yer mi bıraktı?
Yaptığıyla söylediği, nedense, farklı
Mazlumun ahı aheste aheste alınır,
Bırakın kazandım zannetsin zavallı

Did he leave any unbroken pieces in my heart?
What he says and what he does are different
The revenge of the opressed will be taken slowly
Let that miserable guy to think that he wins