amandla stenberg – let my baby stay türkçe çeviri

I was made to love her, been working at it
Half of my life, I’ve been an addict
And she’s been good to me
Far as I can tell she’s happy, livin’ with her Macky

Onu sevmek için yaratıldım, bunun üzerinde çalışıyorum
Hayatımın yarısı boyunca, bir bağımlı oldum
Ve o bana iyi davrandı
Söyleyebileceğim kadarıyla o mutlu, Macky’siyle yaşıyor

So please don’t take my love away
Please don’t take , please don’t take

Bu yüzden lütfen aşkımı alma
Lütfen alma, lütfen alma

And where would I be, feeling lonely
Separated from my one and only
And what’s there left to say
Far as I can tell that day could be on its way

Ve olacağım yer, yalnız hissederdim
Biricik olandan ayrı olsaydım
Ve söylenecek ne kaldı
Söyleyebileceğim kadarıyla o gün yolda olabilir

So please don’t take my love away
Let my baby stay, let my baby stay
Let my baby stay

Bu yüzden lütfen aşkımı alma
Bebeğim kalsın, bebeğim kalsın
Bebeğim kalsın