owl city – up to the clouds türkçe çeviri

I’m seeking the truth to set you free
And to save you, I’ll risk it all
One wrong move away from tragedy
But I’ll catch you if you fall
I wanna return to the real world
For life to be normal again

Seni özgür kılmak için gerçeği arıyorum
Ve seni kurtarmak için her şeyi riske atacağım
Trajedi yaşanmasına bir yanlış hareket kaldı
Ama düşersen seni yakalarım
Gerçek dünyaya dönmek istiyorum
Hayatın tekrar normal olması için

Though the sky has gone black
I’ll never turn back
You’re under attack
But I’ll never turn back

Gökyüzü kararmış olsa da
Asla geri dönmeyeceğim
Saldırı altındasın
Ama asla geri dönmeyeceğim

When we start, we won’t stop
‘Cause we’re cyberpunk rock
Cruising random access memory lane
Save the world and good luck
When the server backs up
Clone your mind and ride the digital train

Başladığımızda durmayacağız
Çünkü biz siberpunk rock’ız
Rasgele erişimli bellek şeridinde dolaşıyoruz
Dünyayı kurtarıyoruz ve iyi şanslar
Sunucu yedeklendiğinde
Zihnini klonla ve dijital trene bin

If I get lost in the crowd
Back me up to the cloud
Loading fastеr than light
We were madе to burn bright
And you know there’s nothing holding us down

Kalabalığın içinde kaybolursam
Beni buluta yedekle
Işıktan daha hızlı yükleniyor
Parlak yanmak için yaratıldık
Ve biliyorsun bizi tutan hiçbir şey yok

There’s danger and darkness all around
And the odds are I’ll crash and burn
But I won’t go back or give up now
’Cause if I fail, you won’t return
I’ll fight to the death for survival
For life to be normal again

Her yerde tehlike ve karanlık var
Ve ihtimaller, çarpacağım ve yanacağım
Ama şimdi geri dönmeyeceğim ya da pes etmeyeceğim
Çünkü başarısız olursam, geri dönmeyeceksin
Hayatta kalmak için ölümüne savaşacağım
Hayatın tekrar normal olması için

Though the sky has gone black
I’ll never turn back
You’re under attack
But I’ll never turn back

Gökyüzü kararmış olsa da
Asla geri dönmeyeceğim
Sldırı altındasın
Ama asla geri dönmeyeceğim

When we start, we won’t stop
‘Cause we’re cyberpunk rock
Cruising random access memory lane
Save the world and good luck
When the server backs up
Clone your mind and ride the digital train

Başladığımızda durmayacağız
Çünkü biz siberpunk rock’ız
Rasgele erişimli bellek şeridinde dolaşıyoruz
Dünyayı kurtarıyoruz ve iyi şanslar
Sunucu yedeklendiğinde
Zihnini klonla ve dijital trene bin

If I get lost in the crowd
Back me up to the cloud
Loading faster than light
We were made to burn bright
And you know there’s nothing holding us down

Kalabalığın içinde kaybolursam
Beni buluta yedekle
Işıktan hızlı yükleniyor
Parlak yanmak için yaratıldık
Ve biliyorsun bizi tutan hiçbir şey yok

I’ll lay down my life to protect you
So you can be normal again
So, don’t ever lose hope
I’ll bring you back home

Seni korumak için canımı veririm
Böylece tekrar normal olabilirsin
Yani, asla umudunu kaybetme
Seni eve geri getireceğim