animal collective – summertime clothes türkçe çeviri

Sweet summer night and I’m stripped to my sheets
Forehead is leaking, my AC squeaks
And a voice from the clock says, “You’re not gonna get tired”
My bed is a pool and the walls are on fire
Soak my head in the sink for a while
Chills on my neck and it makes me smile but
My bones have to move and my skin’s gotta breathe
You pick up the phone and I’m so relieved

Tatlı yaz gecesi ve çarşaflarıma kadar sıyrıldım
Alnım sızdırıyor, klimam gıcırdıyor
Ve saatten bir ses, “Yorulmayacaksın” diyor
Yatağım bir havuz ve duvarlar yanıyor
Bir süre kafamı lavaboda ıslattım
Boynumda ürpertiler beni gülümsetiyor ama
Kemiklerim hareket etmeli ve cildim nefes almalı
Telefonu açıyorsun ve ben çok rahatlıytorum

You slide down your stairs to the heated street
And the sun has left us with slippery feet
And I want to walk around with you
And I want to walk around with you
And be here with you, we’re going.

Merdivenlerinden aşağı kayıyorsun ısıtmalı sokağa
Ve güneş bizi kaygan ayaklarla bırakıyor
Ve seninle dolaşmak istiyorum
Ve seninle dolaşmak istiyorum
Ve burada seninle olmak istiyorum, gidiyoruz

(I’m not sure where…
I’m not sure where, but I have seen you today)

(Nerede olduğundan emin değilim…
Nerede olduğundan emin değilim, ama bugün seni gördüm)

It doesn’t really matter, I’ll go where you feel
Hunt for the breeze, get a midnight meal
I point in the windows, you point out the parks
Rip off your sleeves and I’ll ditch my socks
We’ll dance to the songs from the cars as they pass
Weave through the cardboard, smell that trash
Walking around in our summertime clothes
Nowhere to go when our bodies glow

Gerçekten önemli değil, senin istediğin yere gideceğim
Esintiyi avlarız, gece yarısı yemek yeriz
Pencereleri işaret ediyorum, parkları işaret ediyorsun
Kollarını yırtıp çoraplarımı atacağım
Arabalar geçerken şarkılarla dans edeceğiz
Kartonlardan öreceğiz, çöpü koklarız
Yazlık kıyafetlerimizle dolaşıyoruz
Bedenlerimiz parladığında gidecek hiçbir yer yok

And we’ll greet the dawn in its morning blues
With purple yarn you’ll be sleeping soon
And I want to walk around with you
And I want to walk around with you

Ve şafağı sabah hüznüyle karşılayacağız
Mor iplikle yakında uyuyacaksın
Ve seninle dolaşmak istiyorum
Ve seninle dolaşmak istiyorum

When the sun goes down, we’ll go out again.
Don’t cool off, I like your warmth.

Güneş battığında tekrar dışarı çıkacağız
Sakinleşme, sıcaklığını seviyorum

Let’s leave the sound of the heat for the sound of the rain
It’s easy to sleep when it whets my brain
It covers my rest with a saccharine sheen
Kissing the wind through my window screen
The restlessness calls, says that I cannot hide
So much on my mind that it spills outside
Do you want to go stroll down the financial street?
Our clothes might get soaked, but the buildings sleep

Sıcağın sesini yağmurun sesine bırakalım
Beynim ıslandığında uyumak kolay oluyor
Dinlenmemi tatlı bir parlaklıkla kaplıyor
Pencere ekranımdan rüzgarı öpüyorum
Huzursuzluk çağırıyor, saklanamayacağımı söylüyor
Aklımda o kadar çok şey var ki dışarıya dökülüyor
Finans caddesinde gezinmek ister misin?
Giysilerimiz ıslanabilir ama binalar uyuyor

And there’s no one pushing for a place
Let’s meander at an easy pace
And I want to walk around with you
And I want to walk around with you
I want to walk around with you

Ve bir yer için zorlayan kimse yok
Kolay bir tempoda dolaşalım
Ve seninle dolaşmak istiyorum
Ve seninle dolaşmak istiyorum
Seninle dolaşmak istiyorum

Just you, just you, just you.
Sadece seninle, sadece seninle, sadece seninle