arctic monkeys – body paint türkçe çeviri

For a master of deception and subterfuge
You’ve made yourself quite the bed to lie in
Do your time travelling through the tanning booth
So you don’t let the sun catch you crying

Bir aldatma ve hile ustası için
Kendine uzanmak için bir yatak yaptın
Bronzlaşma kabininde seyahat ederek zamanınızı geçirdin
Böylece güneşin seni ağlarken yakalamasına izin vermezdin

So predictable, I know what you’re thinking
Çok tahmin edilebilir, ne düşündüğünü biliyorum

My teeth are beating and my knees are weak
It’s as if there’s something up with the wiring
You can poke your head behind the mountain peak
Don’t have to mean that you’ve gone into hiding

Dişlerim çarpıyor ve dizlerim zayıf
Sanki kablolarda bir sorun var
Kafanı dağ zirvesinin arkasına sokabilirsin
Bu illa da saklanmaya gittiğin anlamına gelmez

So predictable, I know what you’re thinking
Çok tahmin edilebilir, ne düşündüğünü biliyorum

I’m watching your every move
I feel the tears are coming on
It won’t be long
It won’t be long
Straight from the cover shoot
Still a trace of body paint
On your legs and on your arms and on your face
And I’m keeping on my costume
And calling it a writing tool
And if you’re thinking of me
I’m probably thinking of you

Her hareketini izliyorum
Gözyaşlarının geldiğini hissediyorum
Uzun olmayacak
Uzun olmayacak
Doğrudan kapak çekiminden
Hala bir vücut boyası izi
Bacaklarında ve kollarında ve yüzünde
Ve kostümümü sürdürüyorum
Ve buna bir yazma aracı diyor
Ve eğer beni düşünüyorsan
Muhtemelen seni düşünüyorum

There’s still a trace of body paint
On your legs and on your arms and on your face
There’s still a trace of body paint
On your legs and on your arms and on your face
There’s still a trace of body paint
On your legs and on your arms and on your face
There’s still a trace of body paint
On your legs and on your arms and on your face

Hala vücut boyası izi var
Bacaklarında ve kollarında ve yüzünde
Hala vücut boyası izi var
Bacaklarında ve kollarında ve yüzünde
Hala vücut boyası izi var
Bacaklarında ve kollarında ve yüzünde
Hala vücut boyası izi var
Bacaklarında ve kollarında ve yüzünde

So predictable, I know what you’re thinking
Çok tahmin edilebilir, ne düşündüğünü biliyorum