Golden Trunks

Last night when my psyche’s subcommittee sang to me in it’s scary voice
Dün gece ruhsal alt komitem bana kokutucu bir sesle şarkı söylediğinde 
You slowly dropped your eyelids
Göz kapaklarını yavaşça düşürdün
When true love takes a grip it leaves you without a choice
Gerçek aşkı bir kavrama aldığın zaman seni, seçimini yok sayarak terk eder
And in response to what you whispered in my ear
Ve kulağımda fısıldadığına karşılık olarak
I must admit sometimes I fantasize about you too
Kabul etmeliyim, bazen senin hakkında da hayaller kuruyorum

The leader of the free world reminds you of a wrestler wearing tight golden trunks
Özgür dünyanın liderleri sana sıkı altın sandıklar giyen bir güreşçiyi hatırlatır
He’s got himself a theme tune
Kendisinin bir tema ayarlaması var
They play it for him as he makes his way to the ring
Onlar onun için onu oynuyorlar yüzüğe doğru yaptığı yol gibi

And in response to what you whispered in my ear
Ve kulağımda fısıldadığına karşılık
I must admit sometimes I fantasize about you too
Kabul etmeliyim, bazen senin hakkında da hayaller kuruyorum
In the daytime, bendable figures with a fresh new pack of lies
Gündüz, bükülebilir figürlerle birlikte taze, yeni bir yalan paketi
Summat else to publicise
Özetlemek gerekirse
I’m sure you’ve heard about enough
Yeterli olduğunu duyduğundan eminim

So in response to what you whispered in my ear
Bu yüzden kulağımda fısıldadığına karşılık olarak
I’ll be upfront, sometimes I fantasize about you too
Açık olacağım, bazen senin hakkında da hayaller kuruyorum