[Intro]
Here’s the thing: you’re in love with a version of a person that you’ve created in your head, but you are prying to but cannot fix. Uh, the only thing you can fix is yourself. I love you, this has gone on way too long. Enough is enough. I’m two blocks away. I’m coming over.

[Giriş]
Konu şu: kafanda yarattığın kişinin bir uyarlamasına âşıksın, ama kararlaştırmamak için netleştiremiyorsun. Uh, kararlaştırabileceğin tek şey sensin. Seni seviyorum, çok uzun sürdü. Yeter artık. İki blok ötedeyim. Oraya geliyorum.

[Ariana Grande]
Painted a picture; I thought I knew you well
I got a habit of seeing what isn’t there
Caught in the moment, tangled up in your sheets
When you broke my heart; I said you only wanted half of me

[Ariana Grande]
Bir resim boyadım; seni iyi tanıdığımı sanıyordum
Olmayan şeyi görme huyum var
Ana yakalandım, çarşaflarına dolandım
Kalbimi kırdığında; sadece benim yarımı istediğini söyledim

My imagination’s too creative
They see demon, I see angel, angel, angel
Without the halo, wingless angel

Hayal gücüm çok yaratıcı
Onlar şeytan görüyorlar, ben melek görüyorum, melek, melek
Hale olmadan, kanatsız melek

Falling, falling, but I never thought you’d leave me
Falling, falling, needed something to believe in, oh
I thought that you were the one
But it was all in my head
It was all in my head (Skrt, skrt)

Düşüyorum, düşüyorum, ama asla beni bırakacağını düşünmedim
Düşüyorum, düşüyorum, inanmak için bir şeye ihtiyacım vardı, oh
Senin biricik olduğunu düşündüm
Ama hepsi kafamın içindeydi
Hepsi kafamın içindeydi (Skrt, skrt)

Yeah, look at you, boy, I invented you
Your Gucci tennis shoes runnin’ from your issues
Cardio good for the heart (for the heart, for the heart)
I figure we can work it out, hmm

Evet, sana bakıyorum, oğlum, seni uydurdum
Gucci tenis ayakkabıların sorunlarından kaçıyor
Kardiyo kalp için iyidir (kalp için, kalp için)
Halledebileceğimizi düşünüyorum, hmm

Painted a picture; I thought I drew you well
I had a vision of seeing what isn’t there
Caught in the moment, tangled up in your sheets
When you broke my heart; said you only wanted half of me

Bir resim boyadım; seni iyi çizdiğimi sandım
Olmayan şeyi görme kuvvetim var
Ana yakalandım, çarşaflarına dolandım
Kalbimi kırdığında; sadece benim yarımı istediğini söyledim

My imagination’s too creative
They see Cain and I see Abel, Abel, Abel, Abel, Abel
I know you’re able, willing and able

Hayal gücüm çok yaratıcı
Onlar Cain görüyorlar, ama ben Abel görüyorum, Abel, Abel*
Biliyorum kabiliyetlisin, istekli ve kabiliyetli

Falling, falling, but I thought that you would need me
Falling, falling, needed something to believe in, oh
I thought that you were the one
But it was all in my head
It was all in my head (Skrt, skrt)

Düşüyorum, düşüyorum, ama asla beni bırakacağını düşünmedim
Düşüyorum, düşüyorum, inanmak için bir şeye ihtiyacım vardı, oh
Senin biricik olduğunu düşündüm
Ama hepsi kafamın içindeydi
Hepsi kafamın içindeydi (Skrt, skrt)

Yeah, look at you, boy, I invented you
Your Gucci tennis shoes runnin’ from your issues
Cardio good for the heart (for the heart, for the heart)
I figure we can work it out, hmm

Evet, sana bakıyorum, oğlum, seni uydurdum
Gucci tenis ayakkabıların sorunlarından kaçıyor
Kardiyo kalp için iyidir (kalp için, kalp için)
Halledebileceğimizi düşünüyorum, hmm

Wanted you to grow, but, boy, you wasn’t budding
Everything you are made you everything you aren’t
I saw your potential without seein’ credentials
Maybe that’s the issue (Yeah, yeah)
Said maybe that’s the issue, ah
Can’t hold that shit against you, ah
Yes, I did it to myself, yeah
Thought you were somebody else, you

Büyümeni istedim, ama oğlum, gelişmedin
Yaptığın her şey, sen olmayan her şey
Sicilini görmeden potansiyelini gördüm
Belki bu sorundur (Evet, evet)
Belki bu sorundur, dedim, ah
O lanet şeyi sana karşı tutamam, ah
Evet, bunu kendime yaptım, evet
Seni başka birisi zannettim, seni

[Outro]
Thought you were somebody else, you (You)
Thought you were somebody else, you

[Kapanış]
Seni başka birisi zannettim, seni (Seni)
Seni başka birisi zannettim, seni

*Cain & Abel: Hz. Adem ve Hz. Havva’nın oğulları.