Baby, now and then
I think about me now and who I could have been
And then I picture all the perfect that we lived
‘Til I cut the strings on your tiny violin, oh woah

Bebeğim, şimdi ve sonra
Şimdi kendimi ve kim olabileceğimi düşünüyorum
Ve sonra yaşadığımız tüm mükemmelliği hayal ediyorum
Minik kemanındaki telleri kesene kadar, oh woah

My mind’s got a m-m-mind of its own right now
And it makes me hate me
I’ll explode like a dynamite if I can’t decide, baby

Aklımın şu anda kendine ait bir kafası var
Ve bu beni kendimden nefret ettiriyor
Karar veremezsem dinamit gibi patlayacağım bebeğim

My head and my heart are torturing me, yeah
‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah
When angels tell me run, and monsters call it love, oh
My head and my heart are caught in-between, yeah

Aklım ve kalbim bana işkence ediyor, evet
Çünkü aklım ve kolların, aşırı uçlara gidiyorum, evet
Melekler bana kaç derken canavarlar buna aşk diyor, oh
Aklım ve kalbim arada kaldı, evet

Tеll me yes or no
Asking the hеavens, “Should I stay or should I go?”
You held my hand when I had nothing left to hold
And now I’m on a roll, oh

Bana evet ya da hayır de
Cennete soruyorum; “Kalmalı mıyım yoksa gitmeli miyim?”
Tutacak hiçbir şeyim kalmamışken elimi tuttun
Ve şimdi yuvarlanıyorum, oh

My mind’s got a m-m-mind of its own right now
And it makes me hate me
I’ll explode like a dynamite if I can’t decide, baby

Aklımın şu anda kendine ait bir kafası var
Ve bu beni kendimden nefret ettiriyor
Karar veremezsem dinamit gibi patlayacağım bebeğim

My head and my heart are torturing me, yeah
‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah
When angels tell me run, and monsters call it love, oh
My head and my heart are caught in-between, yeah

Aklım ve kalbim bana işkence ediyor, evet
Çünkü aklım ve kolların, aşırı uçlara gidiyorum, evet
Melekler bana kaç derken canavarlar buna aşk diyor, oh
Aklım ve kalbim arada kaldı, evet

I’m standin’ at the crossroads
I cross my heart with X and O’s
Which way leads to forever?
Woah-oh-oh-oh-oh
God only knows

Ben dönüm noktasında duruyorum
Kalbimi X ve O’larla kesiyorum
Hangi yol sonsuza kadar götürür?
Woah-oh-oh-oh-oh
Yalnızca Tanrı bilir

My head and my heart are torturing me, yeah
‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah
When angels tell me run, and monsters call it love, oh
My head (My head) and my heart (My heart)
Are caught in-between, yeah

Aklım ve kalbim bana işkence ediyor, evet
Çünkü aklım ve kolların, aşırı uçlara gidiyorum, evet
Melekler bana kaç derken canavarlar buna aşk diyor, oh
Aklım ve kalbim
Arada kaldı, evet