billie eilish 30 türkçe çeviri

Sometimes, you look the same
Just like you did before the accident
When you’re starin’ into space
It’s hard to believe you don’t remember it
Woke up in the ambulance
You pieced it all together on the drive

Bazen aynı görünüyorsun
Tıpkı kazadan önce yaptığın gibi
Uzaya baktığında
Hatırlamadığına inanmak zor
Ambulansta uyandın
Hepsini sürücüde bir araya getirdin

I know you don’t remember calling me
But I told you even then you looked so pretty
In a hospital bed, I remember you said
You were scared
And so was I

Beni aradığını hatırlamadığını biliyorum
Ama sana o zaman bile çok güzel göründüğünü söyledim
Bir hastane yatağında, dediğini hatırlıyorum
Korktun
Ben de öyleydim

In a standstill on the 5
Thought it was unusually early traffic
Usually, I don’t panic
I just wanted to be on time
When I saw the ambulances on the shoulder
I didn’t even think of pullin’ over
I pieced it all together late that night

5’te dururken
Alışılmadık bir şekilde erken trafik olduğunu düşündüm
Genelde panik yapmam
Sadece zamanında olmak istedim
Ambulansları omzunda gördüğümde
Yana çekmeyi düşünmedim bile
O gece geç saatlerde hepsini bir araya getirdim

And I know you don’t remember calling me
But I told you even then you looked so pretty
In a hospital bed, I remember you said
You were scared
And so was I

Ve beni aradığını hatırlamadığını biliyorum.
Ama sana o zaman bile çok güzel göründüğünü söyledim
Bir hastane yatağında, dediğini hatırlıyorum
korktun
ben de öyleydim

What if it happened to you on a different day?
On a bridge where there wasn’t a rail in the way?
Or a neighborhood street where the little kids play?
Or the Anles Crest in the snow or the rain?
What if you weren’t alone? There were kids in the car
What if you were remote? No one knows where you are
If you changed anything, would you not have survived?
You’re alive, you’re alive, you’re alive

Ya senin başına farklı bir günde gelseydi?
Yolunda ray olmayan bir köprüde?
Ya da küçük çocukların oynadığı bir mahalle sokağında?
Ya da karda veya yağmurda Angeles Crest’de?
Ya yalnız olmasaydın? Arabada çocuklar olsaydı
Uzak olsaydın ne olurdu? Kimse nerede olduğunu bilmese
Bir şeyi değiştirseydin, hayatta kalamaz mıydın?
Yaşıyorsun, yaşıyorsun, yaşıyorsun

And I know you don’t remember calling me
But I told you even then you looked so pretty
In your hospital bed, I remember you said
You were scared
And so am I

Ve beni aradığını hatırlamadığını biliyorum.
Ama sana o zaman bile çok güzel göründüğünü söyledim
Hastane yatağında, söylediğini hatırlıyorum
Korkmuştun
Ben de korkmuştum