blackpink – pink venom türkçe çeviri

Kick in the door, waving the coco
Just get your popcorn, don’t even think about getting involved
I talk that talk, runways I walk, walk
Close your eyes, pop, pretend you’re not looking
One by one, then two by two
Everything is collapsing at the flick of my fingertip
It was flashy for a fake show
Makes no sense you couldn’t get a dollar outta me

Kapıyı tekmele, kokoyu sallıyorum
Sadece patlamış mısırını al, karışmayı düşünme bile
Konuşuyorum, yürüdüğüm pistler, yürüdüğüm
Gözlerini kapat, bakmıyormuş gibi yap
Birer birer, sonra ikişer ikişer
Her şey parmak ucumun bir hareketiyle çöküyor
Sahte bir gösteri için gösterişliydi
Benden bir dolar alamaman hiç mantıklı değil

It’s tonight, I’m a venomous flower
After taking your soul
Look what you made us do
A fire that will slowly put you to sleep (Fire)
It’s so beautiful, it’s cruel
I bring the pain like

Bu gece, zehirli bir çiçeğim
Ruhunu aldıktan sonra
Bak bize ne yaptırdın
Seni yavaş yavaş uyutacak bir ateş (Ateş)
Bu çok güzel, bu acımasız
Acıyı şöyle getiriyorum

This, that pink venom
This, that pink venom
This, that pink venom
Get ’em, get ’em, gеt ’em
Straight to ya dome like woah, woah, woah
Straight to ya domе like ah, ah, ah
Taste that pink venom
Taste that pink venom
Taste that pink venom
Get ’em, get ’em, get ’em
Straight to ya dome like woah, woah, woah
Straight to ya dome like ah, ah, ah

Bu, o pembe zehir
Bu, o pembe zehir
Bu, o pembe zehir
Alın, alın, alın onları
Tam sana doğru
O pembe zehiri tadın
O pembe zehiri tadın
O pembe zehiri tadın
Alın, alın, alın
Tam kubbene doğru
Tam kubbene doğru

Black paint and ammo, got bodies like Rambo
Rest in peace, please light up a candle
This the life of a vandal, masked up and I’m still in CELINE
Designer crimes or it wouldn’t be me, ooh
Diamonds shining, drive in silence, I don’t mind it, I’m riding
Flying private side by side with the pilot up in the sky
And I’m wilding, styling on them and there’s no chance
‘Cause we got bodies on bodies like this a slow dance

Siyah boya ve cephane, Rambo gibi bedenler var
Huzur içinde yat, lütfen bir mum yak
Bu bir vandalın hayatı, maskeli ve ben hala CELINE’dayım
Tasarımcı suçları yoksa ben olmazdım, ooh
Elmaslar parlıyor, sessizce sür, umrumda değil, sürüyorum
Gökyüzünde pilotla yan yana özel uçuyorum
Ve ben çıldırıyorum, onlara stil veriyorum ve hiç şansım yok
Çünkü vücutlar üzerinde vücutlarımız var, bunun gibi yavaş bir dans

It’s tonight, I’m a venomous flower
After taking your soul
Look what you made us do
A fire that will slowly put you to sleep (Fire)
It’s so beautiful, it’s cruel
I bring the pain like

Bu gece, zehirli bir çiçeğim
Ruhunu aldıktan sonra
Bak bize ne yaptırdın
Seni yavaş yavaş uyutacak bir ateş (Ateş)
Bu çok güzel, bu acımasız
Acıyı şöyle getiriyorum

This, that pink venom
This, that pink venom
This, that pink venom
Get ’em, get ’em, gеt ’em
Straight to ya dome like woah, woah, woah
Straight to ya domе like ah, ah, ah
Taste that pink venom
Taste that pink venom
Taste that pink venom
Get ’em, get ’em, get ’em
Straight to ya dome like woah, woah, woah
Straight to ya dome like ah, ah, ah

Bu, o pembe zehir
Bu, o pembe zehir
Bu, o pembe zehir
Alın, alın, alın onları
Tam sana doğru
O pembe zehiri tadın
O pembe zehiri tadın
O pembe zehiri tadın
Alın, alın, alın
Tam kubbene doğru
Tam kubbene doğru

Provoke us if you want
You can’t handle it, and you know this
It’s already spread, shot that potion
Pink ocean right before your eyes
Come and give me all the smoke
It’s this or that, I’m so rock and roll
Come and give me all the smoke
Everybody stand in line, stop, drop
I bring the pain like

İstersen bizi tahrik et
Bununla baş edemezsin ve bunu biliyorsun
Zaten yayıldı, o iksiri vurdu
Gözlerinin önünde pembe okyanus
Gel ve bana tüm dumanı ver
Bu ya da bu, ben çok rock and roll’um
Gel ve bana tüm dumanı ver
Herkes sıraya girsin, dur, bırak
Acıyı getiriyorum