You’re the sun that rose again in my life
The return of my childhood dreams
I don’t know what these emotions are
Perhaps this is also in a dream

Sen, hayatıma yeniden doğan güneşsin
Çocukluk hayallerimin geri dönüşü
Bu duyguların ne olduğunu bilmiyorum
Belki bu da bir rüyadır


Dream is a blue mirage in a desert
A priori deep inside of me
I’m so happy, I can’t breathe
My surroundings are getting more and more transparent

Hayalim, çöldeki serap gibi
İçimdeki en olası şey
Çok mutluyum, nefes bile alamıyorum
Etrafım giderek daha da berraklaşıyor

I hear the ocean from far away
I walk across the dream over the forest
And go towards that place as it gets clearer
Take my hands now
You are the cause of my euphoria

Okyanusu uzaktan duyuyorum
Rüyamın içinde ormanın üzerinden yürüyorum
Ve gittikçe berraklaşan o yere gidiyorum
Şimdi ellerimi tut
Sen mutluluğumun sebebisin

Euphoria

Mutluluk*

Take my hands now
You are the cause of my euphoria

Şimdi ellerimi tut
Sen mutluluğumun sebebisin

Euphoria

Mutluluk

Close the door now
When I’m with you I’m in utopia

Şimdi kapıyı kapat
Seninleyken düşler ülkesindeyim**

Did you, like i did, were you wandering around
Looking for a dream that disappears like a rainbow?
It’s different from a plain word like fate
You’re looking at the same place with me with a pain in your eyes

Sen de benim gibi etrafta gezip
Gökkuşağı gibi kaybolan bir rüyayı mı arıyordun?
Bu, ‘kader’ gibi sadece bir kelimeden farklı
Gözlerindeki acıyla, benimle aynı yere bakıyorsun

Won’t you please stay in dreams

Lütfen rüyalarda kalır mısın ?

I hear the ocean from far away
I walk across the dream over the forest
And go towards that place as it gets clearer

Okyanusu uzaktan duyuyorum
Rüyamın içinde ormanın üzerinden yürüyorum
Ve gittikçe berraklaşan o yere gidiyorum

Take my hands now
You are the cause of my euphoria

Şimdi ellerimi tut
Sen mutluluğumun sebebisin

Euphoria

Mutluluk

Take my hands now
You are the cause of my euphoria

Şimdi ellerimi tut
Sen mutluluğumun sebebisin

Even if the sandy ground splits into two
Even if someone shakes this world
Never let go of my hand
Please don’t wake up from this dream

Kumlu zemin ikiye ayrılsa da
Biri dünyayı sallasa da
Lütfen elimi asla bırakma
Lütfen beni bu rüyadan uyandırma

I hear the ocean from far away
I walk across the dream over the forest
(Please don’t wake up from this dream)
And go towards that place as it gets clearer
Take my hands now
You are the cause of my euphoria

Okyanusu uzaktan duyuyorum
Rüyamın içinde ormanın üzerinden yürüyorum
(Lütfen beni bu rüyadan uyandırma)
Ve gittikçe berraklaşan o yere gidiyorum
Şimdi ellerimi tut
Sen mutluluğumun sebebisin

Euphoria

Mutluluk

Take my hands now
You are the cause of my euphoria

Şimdi ellerimi tut
Sen mutluluğumun sebebisin

Euphoria

Mutluluk

Close the door now
When I’m with you I’m in utopia

Şimdi kapıyı kapat
Seninleyken düşler ülkesindeyim

***********************************************

* Euphoria kelimesi, psikoloji’de yoğun şekilde mutluluk ve iyi hissetme hali anlamına gelir.

** Ütopya ise, gerçekleştirilmesi olanaksız tasarı ya da düşünce, bilimselliği olmayan; kişinin kafasında yarattığı dünyası anlamına gelir.

***********************************************

————–For My Euphoria————