Are you drunk enough?
Yeterince sarhoş musun?
Not to judge what I’m doin’
Ne yaptığımı yargılamamak için
Are you high enough?
Yeterince yüksek misin?
To excuse that I’m ruined
Mahvoluşumu bağışlamak için
‘Cause I’m ruined
Çünkü ben mahvoldum
Is it late enough?
Yeterince geç mi?
For you to come and stay over
Gelmen ve gecelemen için
Cause we’re free to love
Çünkü aşk için özgürüz
So tease me, hmmm
O yüzden beni kızdır, hmmm

I make no promises, I can’t do golden rings
Söz vermiyorum, altın yüzükler yapamam
But I’ll give you everything (tonight)
Ama sana her şeyi vereceğim (bu gece)
Magic is in the air, there ain’t no science here
Sihir havada, burada bilim yok
So come get your everything (tonight)
Bu yüzden gel ve her şeyini al (bu gece)
I make no promises, I can’t do golden rings
Söz vermiyorum, altın yüzükler yapamam
But I’ll give you everything (tonight)
Ama sana her şeyi vereceğim (bu gece)
Magic is in the air, there ain’t no science here
Sihir havada, burada bilim yok
So come get your everything (tonight)
Bu yüzden gel ve her şeyini al (bu gece)

Tonight
Bu gece
(ha-ha-ha, ha-ha-ha your everything tonight)
( ha-ha-ha, ha-ha-ha her şeyini bu gece)

Is it loud enough?
Yeterince gürültülü mü?
’Cause my body is calling for you, calling for you
Çünkü vücudum seni çağırıyor, seni çağırıyor
I need someone, to do the things that I do, hmmm
Birine ihtiyacım var, yaptığım şeyleri yapması için, hmmm
I’m heating up, energy’s taking control (oh, oooh)
Isınıyorum, enerji kontrolü alıyor (oh, oooh)
I’m speeding up
Hızlanıyorum
My heartbeat’s dancing alone
Kalp atışlarım yalnız dans ediyor

I make no promises, I can’t do golden rings
Söz vermiyorum, altın yüzükler yapamam
But I’ll give you everything (tonight)
Ama sana her şeyi vereceğim (bu gece)
Magic is in the air, there ain’t no science here
Sihir havada, burada bilim yok
So come get your everything (tonight)
Bu yüzden gel ve her şeyini al (bu gece)
I make no promises, I can’t do golden rings
Söz vermiyorum, altın yüzükler yapamam
But I’ll give you everything (tonight)
Ama sana her şeyi vereceğim (bu gece)
Magic is in the air, there ain’t no science here
Sihir havada, burada bilim yok
So come get your everything (tonight)
Bu yüzden gel ve her şeyini al (bu gece)

Tonight
Bu gece
(ha-ha-ha, ha-ha-ha your everything tonight)
(ha-ha-ha, ha-ha-ha her şeyini bh gece)

‘Cause I need your green light
Çünlü yeşil ışığına ihtiyacım var
Day and night, say that you’re mine
Gündüz ve gece, benim olduğunu söyle
‘Cause I need your green light
Çünlü yeşil ışığına ihtiyacım var
Day and night, say that you’re mine
Gündüz ve gece, benim olduğunu söyle
Say that you’re mine
Benim olduğunu söyle
Say that you’re mine
Benim olduğunu söyle

I make no promises, I can’t do golden rings
Söz vermiyorum, altın yüzükler yapamam
But I’ll give you everything (tonight)
Ama sana her şeyi vereceğim (bu gece)
Magic is in the air, there ain’t no science here
Sihir havada, burada bilim yok
So come get your everything (tonight)
Bu yüzden gel ve her şeyini al (bu gece)
I make no promises, I can’t do golden rings
Söz vermiyorum, altın yüzükler yapamam
But I’ll give you everything (tonight)
Ama sana her şeyi vereceğim (bu gece)
Magic is in the air, there ain’t no science here
Sihir havada, burada bilim yok
So come get your everything (tonight)
Bu yüzden gel ve her şeyini al (bu gece)