Back me to life yeah, back me to life yeah.
If you want, you can stay.
If you want it, if you want it, you can take my breath away.
So take my breath away.

Beni hayata döndür evet, beni hayata döndür evet.
Eğer istersen, kalabilirsin.
Eğer istersen, eğer istersen, nefesimi kesebilirsin.
Bu yüzden nefesimi kes.


I close my eyes, I feel the space.
If you want to, if you want to you can sweep my feet away.
Just sweep my feet away.

Gözlerimi kapatırım, boşluğu hissederim.
Eğer istersen, eğer istersen ayaklarımı yerden kesebilirsin.
Sadece ayaklarımı yerden kes.


Can you tell me why, why, why, why,
you came to ruin my life, life, life, life?
You better not gonna make me cry, cry, cry, cry.
Please just tell me why, why, why, why?

Neden hayatımı mahvetmeye geldin söyleyebilir misin?*
Beni ağlatmasan, ağlatmasan, ağlatmasan, ağlatmasan iyi edersin.
Lütfen söyle bana neden, neden, neden, neden?


Can you tell me why, why, why, why,
you came to ruin my life, life, life, life?
You better not gonna make me cry, cry, cry, cry.
Please just tell me why, why, why, why?

Neden hayatımı mahvetmeye geldin söyleyebilir misin?
Beni ağlatmasan, ağlatmasan, ağlatmasan, ağlatmasan iyi edersin.
Lütfen söyle bana neden, neden, neden, neden?


Tell me now, now, now.
Tell me now, now, now.
Tell me now, now, now.

Bana şimdi söyle.
Bana şimdi söyle.
Bana şimdi söyle.


Smoking gun, you put me down.
I’m not breathing, I’m not breathing, I’m not seeing anyone.
But you’re holding that gun.
You pick me up from the floor.
I’m not breathing, I’m not breathing, and my heart’s beating no more.

Tüten silah, beni yere vurdun.
Nefes almıyorum, nefes almıyorum, kimseyi görmüyorum.
Ama sen o silahı tutuyorsun.
Beni yerden kaldırıyorsun.
Nefes almıyorum, nefes almıyorum, ve artık kalbim atmıyor.


Can you tell me why, why, why, why,
you came to ruin my life, life, life, life?
You better not gonna make me cry, cry, cry, cry.

Neden hayatımı mahvetmeye geldin söyleyebilir misin?
Beni ağlatmasan, ağlatmasan, ağlatmasan, ağlatmasan iyi edersin.


Tell me now, now, now.
Tell me now, now, now.
Tell me now, now, now.

Bana şimdi söyle.
Bana şimdi söyle.
Bana şimdi söyle.


I just found a love that broke me down tonight.
It’s the kind of love that brings me back to life.
Back me to life yeah, back me to life yeah.
Back to life.

Bu gece beni darmadağın eden yeni bir aşk buldum.
Beni hayata döndüren bir türden aşktı bu.
Beni hayata döndüren evet, beni hayata döndüren evet.
Hayata döndüren.


Can you tell me why, why, why, why,
you came to ruin my life, life, life, life?
You better not gonna make me cry, cry, cry, cry.
Please just tell me why, why, why, why?

Neden hayatımı mahvetmeye geldin söyleyebilir misin?
Beni ağlatmasan, ağlatmasan, ağlatmasan, ağlatmasan iyi edersin.
Lütfen söyle bana neden, neden, neden, neden?


Can you tell me why, why, why, why,
you came to ruin my life, life, life, life?
You better not gonna make me cry, cry, cry, cry.

Neden hayatımı mahvetmeye geldin söyleyebilir misin?
Beni ağlatmasan, ağlatmasan, ağlatmasan, ağlatmasan iyi edersin.


Tell me now, now, now.
Tell me now, now, now.
Tell me now, now, now.

Bana şimdi söyle.
Bana şimdi söyle.
Bana şimdi söyle.


* : İki cümle birbiriyle bağlantılı olduğu için ayrı olarak Türkçeye çevirirsem anlam bozulması olabilir diye düşündüm ve bu yüzden tek cümlede çevirdim.